Uudised ja teated

Alates 1. oktoobrist muutub maakonnaliini nr 70 (Koidula – Värska – Räpina – Tartu) sõiduplaan

30.09.2014

Alates 1. oktoobrist muutub maakonnaliini nr 70 reis 7 ja 8 Koidula – Värska – Räpina – Tartu – Koidula sõiduplaan. Värskas ja Räpinas on Koidula - Tartu suunas kaotatud seisuajad ja Tartu- Koidula suunas Räpinas seisuaega vähendatud ja Värskas pi...  Loe edasi »

Põlva Maavalitsus

Regionaalministri  valitsemisalas oleva Põlva Maavalitsuse põhitegevusteks on maakorraldus-, maareformi-, sotsiaal- ja tervishoiu-, haridus-, noorsoo-, kultuuri-, spordi-, regionaalarengu-, planeeringu-, ettevõtlus-, majandus-, ühistranspordi-, rahvastiku toimingute, perekonnaseisu-, infrastruktuuri- ja keskkonnaalaste ülesannete täitmine. Sealhulgas regionaalarengu programmide elluviimine, infosüsteemidealase koostöö korraldamine ja kriisireguleerimisalase tegevuse korraldamine ning Euroopa Liiduga seonduv riigisisene teavitustegevus maakonnas. Maavalitsus on maavanemat teenindav ning maavanema juhtimisel töötav valitsusasutus, mis korraldab maavanema asjaajamist ja tehnilist teenindamist.