Vastavalt Vabariigi Valitsuse seadusele lõpetab maavalitsus tegevuse 31.12.2017.

Uudised ja teated

Põlvamaa eakad tunnevad huvi terviseteemade vastu

06.10.2017

3. oktoobril toimus Põlva Päevakeskuse ja Põlva maavalituse eestvedamisel eakate tervisepäev „Terves kehas, terve vaim", millest võttis osa üle viiekümne eaka. Päeva juhatas pidulikult sisse Põlva seeniorkoor Ester Libliku juhendamisel. Jätkasid...  Loe edasi »

Põlva Maavalitsus

Riigihalduse ministri valitsemisalas oleva Põlva Maavalitsuse põhitegevusteks on maakorraldus-, maareformi-, sotsiaal- ja tervishoiu-, haridus-, noorsoo-, kultuuri-, spordi-, regionaalarengu-, planeeringu-, ettevõtlus-, majandus-, ühistranspordi-, rahvastiku toimingute, perekonnaseisu-, infrastruktuuri- ja keskkonnaalaste ülesannete täitmine. Sealhulgas regionaalarengu programmide elluviimine, infosüsteemidealase koostöö korraldamine ja kriisireguleerimisalase tegevuse korraldamine ning Euroopa Liiduga seonduv riigisisene teavitustegevus maakonnas. Maavalitsus on maavanemat teenindav ning maavanema juhtimisel töötav valitsusasutus, mis korraldab maavanema asjaajamist ja tehnilist teenindamist.