Uudised ja teated

Põlvamaa Omavalitsuste Liidus alustas tööd uus tegevdirektor

02.05.2016

2. mail 2016 alustas Põlvamaa Omavalitsuste Liidus (POL) tööd tegevdirektor Eve Neemsalu, kelle peamisteks ülesanneteks on Liidu büroo juhtimine ning finantsmajandusliku ja arendustegevuse korraldamine. Eve on elanud Põlvamaal Ahja vallas üle 30...  Loe edasi »

Põlva Maavalitsus

Riigihalduse ministri valitsemisalas oleva Põlva Maavalitsuse põhitegevusteks on maakorraldus-, maareformi-, sotsiaal- ja tervishoiu-, haridus-, noorsoo-, kultuuri-, spordi-, regionaalarengu-, planeeringu-, ettevõtlus-, majandus-, ühistranspordi-, rahvastiku toimingute, perekonnaseisu-, infrastruktuuri- ja keskkonnaalaste ülesannete täitmine. Sealhulgas regionaalarengu programmide elluviimine, infosüsteemidealase koostöö korraldamine ja kriisireguleerimisalase tegevuse korraldamine ning Euroopa Liiduga seonduv riigisisene teavitustegevus maakonnas. Maavalitsus on maavanemat teenindav ning maavanema juhtimisel töötav valitsusasutus, mis korraldab maavanema asjaajamist ja tehnilist teenindamist.