Neljapäeval, 23. veebruaril toimub maavalitsuses kodanike vastuvõtt kella 12ni. Head vabariigi aastapäeva!

Uudised ja teated

9, nädala eelinfo (27. veebruar - 5. märts)

23.02.2017

Esmaspäev, 27. veebruar Lastehoolekande peaspetsialist Monika Riba viib läbi järelevalvet Roosi koolis. Info: Monika Riba, 799 8934. Noorsootöö peaspetsialist Karin Viljus osaleb Põlvamaa Avatud Noortekeskuste ringsõidul ja istungil. Info: Karin V...  Loe edasi »

Põlva Maavalitsus

Riigihalduse ministri valitsemisalas oleva Põlva Maavalitsuse põhitegevusteks on maakorraldus-, maareformi-, sotsiaal- ja tervishoiu-, haridus-, noorsoo-, kultuuri-, spordi-, regionaalarengu-, planeeringu-, ettevõtlus-, majandus-, ühistranspordi-, rahvastiku toimingute, perekonnaseisu-, infrastruktuuri- ja keskkonnaalaste ülesannete täitmine. Sealhulgas regionaalarengu programmide elluviimine, infosüsteemidealase koostöö korraldamine ja kriisireguleerimisalase tegevuse korraldamine ning Euroopa Liiduga seonduv riigisisene teavitustegevus maakonnas. Maavalitsus on maavanemat teenindav ning maavanema juhtimisel töötav valitsusasutus, mis korraldab maavanema asjaajamist ja tehnilist teenindamist.