Uudised ja teated

6. nädala eelinfo (8. – 14. veebruar)

05.02.2016

Esmaspäev, 8. veebruar Maavanem Ulla Preeden osaleb maavanemate nõupidamisel Rahandusministeeriumis. Info: Ruth Ruus, 799 8902. Haridus- ja sotsiaalosakonna peaspetsialist Kaido Palu osaleb IEA Kodanikuhariduse uuringu ICCS 2016 infopäeval Tartus....  Loe edasi »

Põlva Maavalitsus

Riigihalduse ministri valitsemisalas oleva Põlva Maavalitsuse põhitegevusteks on maakorraldus-, maareformi-, sotsiaal- ja tervishoiu-, haridus-, noorsoo-, kultuuri-, spordi-, regionaalarengu-, planeeringu-, ettevõtlus-, majandus-, ühistranspordi-, rahvastiku toimingute, perekonnaseisu-, infrastruktuuri- ja keskkonnaalaste ülesannete täitmine. Sealhulgas regionaalarengu programmide elluviimine, infosüsteemidealase koostöö korraldamine ja kriisireguleerimisalase tegevuse korraldamine ning Euroopa Liiduga seonduv riigisisene teavitustegevus maakonnas. Maavalitsus on maavanemat teenindav ning maavanema juhtimisel töötav valitsusasutus, mis korraldab maavanema asjaajamist ja tehnilist teenindamist.