Uudised ja teated

44. nädala eelinfo (31. oktoober – 6. november)

28.10.2016

Esmaspäev, 31. oktoober Kell 10.30 toimub maavanema Igor Taro ja maavalitsuse töövaldkondade esindajate nõupidamine. Info: Ruth Ruus, 799 8902. Kell 15 osalevad maavanem Igor Taro ja noorsootöö peaspetsialist Karin Viljus Täiskasvanud Õppija nädal...  Loe edasi »

Põlva Maavalitsus

Riigihalduse ministri valitsemisalas oleva Põlva Maavalitsuse põhitegevusteks on maakorraldus-, maareformi-, sotsiaal- ja tervishoiu-, haridus-, noorsoo-, kultuuri-, spordi-, regionaalarengu-, planeeringu-, ettevõtlus-, majandus-, ühistranspordi-, rahvastiku toimingute, perekonnaseisu-, infrastruktuuri- ja keskkonnaalaste ülesannete täitmine. Sealhulgas regionaalarengu programmide elluviimine, infosüsteemidealase koostöö korraldamine ja kriisireguleerimisalase tegevuse korraldamine ning Euroopa Liiduga seonduv riigisisene teavitustegevus maakonnas. Maavalitsus on maavanemat teenindav ning maavanema juhtimisel töötav valitsusasutus, mis korraldab maavanema asjaajamist ja tehnilist teenindamist.