Uudised ja teated

17. nädala eelinfo (20. – 26. aprill)

17.04.2015

Esmaspäev, 20. aprill Kell 9 toimub maavanem Ulla Preedeni ja osakondade juhatajate nõupidamine. Info: Ruth Ruus, 799 8902. Kell 11 toimub maavanem Ulla Preedeni juures maakonna jõustruktuuride nõupidamine. Info: Ruth Ruus, 799 8902. Kell 11 toimu...  Loe edasi »

22.-23. aprillil maavalitsuses perekonnaseisutoiminguid teha ei saa. Vabandame.

Põlva Maavalitsus

Siseministri valitsemisalas oleva Põlva Maavalitsuse põhitegevusteks on maakorraldus-, maareformi-, sotsiaal- ja tervishoiu-, haridus-, noorsoo-, kultuuri-, spordi-, regionaalarengu-, planeeringu-, ettevõtlus-, majandus-, ühistranspordi-, rahvastiku toimingute, perekonnaseisu-, infrastruktuuri- ja keskkonnaalaste ülesannete täitmine. Sealhulgas regionaalarengu programmide elluviimine, infosüsteemidealase koostöö korraldamine ja kriisireguleerimisalase tegevuse korraldamine ning Euroopa Liiduga seonduv riigisisene teavitustegevus maakonnas. Maavalitsus on maavanemat teenindav ning maavanema juhtimisel töötav valitsusasutus, mis korraldab maavanema asjaajamist ja tehnilist teenindamist.