Maavalitsuses suveperioodil 1. juunist - 31. augustini kodanike vastuvõtt 8-12 ja 13-16!

Uudised ja teated

Kagu – Eesti ettevõtjatele avati elektriliitumiste pilootprogramm

25.08.2016

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus avas 22. augustil uue pilootprogrammi, millega Kagu-Eesti ja Ida-Viru maakonna ettevõtjad saavad taotleda toetust elektriühenduse liitumiseks või võimsuse tõstmiseks. Taotlejateks saavad olla ettevõtjad, kelle t...  Loe edasi »

Põlva Maavalitsus

Riigihalduse ministri valitsemisalas oleva Põlva Maavalitsuse põhitegevusteks on maakorraldus-, maareformi-, sotsiaal- ja tervishoiu-, haridus-, noorsoo-, kultuuri-, spordi-, regionaalarengu-, planeeringu-, ettevõtlus-, majandus-, ühistranspordi-, rahvastiku toimingute, perekonnaseisu-, infrastruktuuri- ja keskkonnaalaste ülesannete täitmine. Sealhulgas regionaalarengu programmide elluviimine, infosüsteemidealase koostöö korraldamine ja kriisireguleerimisalase tegevuse korraldamine ning Euroopa Liiduga seonduv riigisisene teavitustegevus maakonnas. Maavalitsus on maavanemat teenindav ning maavanema juhtimisel töötav valitsusasutus, mis korraldab maavanema asjaajamist ja tehnilist teenindamist.