Suveperioodil 1. juunist kuni 28. augustini on maavalitsus avatud kell 8-12 ja 13-16.

Uudised ja teated

Moodustati maakonna loomatauditõrje komisjon

31.07.2015

Lähtudes loomatauditõrje seaduse § 48 lõigetest 1 ja 2 ning võttes aluseks Põlvamaa Veterinaarkeskuse juhataja Seido Suija ettepanekut, moodustati Põlva maakonna loomatauditõrje komisjon.  Loe edasi »

Põlva Maavalitsus

Riigihalduse ministri valitsemisalas oleva Põlva Maavalitsuse põhitegevusteks on maakorraldus-, maareformi-, sotsiaal- ja tervishoiu-, haridus-, noorsoo-, kultuuri-, spordi-, regionaalarengu-, planeeringu-, ettevõtlus-, majandus-, ühistranspordi-, rahvastiku toimingute, perekonnaseisu-, infrastruktuuri- ja keskkonnaalaste ülesannete täitmine. Sealhulgas regionaalarengu programmide elluviimine, infosüsteemidealase koostöö korraldamine ja kriisireguleerimisalase tegevuse korraldamine ning Euroopa Liiduga seonduv riigisisene teavitustegevus maakonnas. Maavalitsus on maavanemat teenindav ning maavanema juhtimisel töötav valitsusasutus, mis korraldab maavanema asjaajamist ja tehnilist teenindamist.