Uudised ja teated

Põlvamaa Tervisenõukogu kuulutab välja tunnustamise tervisedenduses

26.11.2015

Tunnustamise eesmärk on väärtustada ja avaldada tunnustust tervisedenduse valdkonna tegijatele. Tunnustatakse maakonnas rahvatervise arendamisele panustanud inimesi, organisatsioone ja /või silmapaistvamaid algatusi, millel on oluline mõju tervi...  Loe edasi »

Põlva Maavalitsus

Riigihalduse ministri valitsemisalas oleva Põlva Maavalitsuse põhitegevusteks on maakorraldus-, maareformi-, sotsiaal- ja tervishoiu-, haridus-, noorsoo-, kultuuri-, spordi-, regionaalarengu-, planeeringu-, ettevõtlus-, majandus-, ühistranspordi-, rahvastiku toimingute, perekonnaseisu-, infrastruktuuri- ja keskkonnaalaste ülesannete täitmine. Sealhulgas regionaalarengu programmide elluviimine, infosüsteemidealase koostöö korraldamine ja kriisireguleerimisalase tegevuse korraldamine ning Euroopa Liiduga seonduv riigisisene teavitustegevus maakonnas. Maavalitsus on maavanemat teenindav ning maavanema juhtimisel töötav valitsusasutus, mis korraldab maavanema asjaajamist ja tehnilist teenindamist.