14. märtsil toimus Põlva Ühisgümnaasiumi õpilastele simulatsioonimäng „Euroopa Parlament“

Europe Direct'i teabekeskus – Põlvamaa korraldas 14. märtsil 2014 Põlva Ühisgümnaasiumi õpilastele simulatsioonimängu „Euroopa Parlament". 

 

Mängu viis läbi Epp Adler MTÜst HeadEst. Parlamendi saadikuteks kehastusid 9 a ja 9 b klasside noored. Simulatsioonimängu käigus said õpilased Euroopa Parlamendi saadiku rollis arutada, võtta seisukohti, algatada ja muuta eelnõusid, esineda ning hääletada täiskogu istungil direktiivide üle. Õpilased olid väga tublid ja aktiivsed, osaleti fraktsioonides, täiskogu istungitel ja hääletati eelnõusid. Õpilased valisid endi hulgast välja kandidaadid, kelleks said hääletuse tulemusena Hanna Maria, Iris ja Peter, kes hakkasid juhtima parlamendi istungit. Mitmed õpilased said fraktsioonide esindajatena kogemuse esineda parlamendi ees ja vastata mitmetele keerukatele küsimustele.

 

 

 

Lisainfo:

Ingrid Lepasson

arengu- ja planeeringuosakonna peaspetsialist

Põlva Maavalitsus

tel 799 8919

ingrid.lepasson@polva.maavalitsus.ee

 

Simulatsioonimäng „Euroopa Parlament" Põlva Ühisgümnaasiumi 9a ja 9b klassi õpilastele

14. märtsil 2014, Põlva Põlva Ühisgümnaasiumis

 

Eesmärk on aidata äratada õpilastes huvi ühiskonnas toimuva vastu; mõista mida teevad, kuidas toimivad ja milleks üldse eksisteerivad demokraatlikud juhtimisasutused Euroopas ja teistel tasanditel; tutvustada seadusloome protsessi ja Euroopa Parlamendi toimimist ning eelseisvat Euroopa Parlamendi valimisi.

 

Koostöös Euroopa Parlamendi Infobüroo ja MTÜ HeadEstiga viime Põlvamaa Ühisgümnaasiumi õpilastele läbi simulatsioonimängu „Euroopa Parlament". See on hariduslik mäng 15-19aastastele õpilastele, kus mängitakse läbi Euroopa Parlamendi istung ja töö komisjonides. Simulatsioonimäng kestab kaks akadeemilist tundi ja toimub Ühisgümnaasiumi klassiruumis või aulas.

 

Põlvas ootame mängust osa võtma kuni 40 õpilast. Simulatsioonimängu lõppedes võetakse mäng kokku, arutletakse tulemuste üle ning kõigil on võimalus oma arvamust avaldada ja küsimusi küsida.

 

Mängu eelnõude teemad tulenevad Euroopa Parlamendi kommunikatsiooni prioriteetidest.

Oodatavad tulemused:

- Mängust võtab osa kuni 40 õpilast.

- Tutvustab Euroopa Parlamendi toimimist ja seadusloomelist tegevust.

- Edendab õpilaste teadmisi Euroopast ja Euroopa tunnetust.

- Aitab mõista demokraatlikke protsesse ja tekitada huvi ühiskonna toimimise vastu.

- Õpetab meeskonnatööd, argumenteerimist, küsimuste koostamist, esitamist ja neile vastamist ning oma seisukohtade esitlemist.

- Arendab avaliku esinemise oskuseid ja julgust.

- Aitab mõista ja demonstreerib arvamuste ja seisukohtade paljusust.

- Aitab mõista individuaalsete ja kollektiivsete seisukohtade erinevusi ning vajalikkust

Partnerid: Euroopa Parlamendi Infobüroo, MTÜ HeadEst, Põlva Ühisgümnaasium, EV Riigikantselei

Sihtrühm: gümnaasiumiõpilased