Audiovisuaalsete videoklippide loomine maakonna väikeettevõtjatest

Eesmärgiks oli luua videoklipp  EL toetusprogrammidest toetust saanud või EL maadesse eksportivatest Põlvamaa väikeettevõtetest või kelle ettevõtmised on piirkondlikul tasandil loonud uusi töökohti, elavdanud majanduskasvu ja investeeringute edendamist. Sisus keskendusime maakonna põhitootmisharudele, milleks on puit, toit ja mahepõllumajandus ning maakonna tunnuslausele Rohelisem Elu.
 
Europe Direct Põlvamaa teabekeskuse tellimisel ja koostöös MTÜ Meediasüstiga valmis videoklipp Põlvamaa eksportivatest ja EL toetust saanud ettevõtetest, euroopa ühtse turu võimalustest läbi Põlvamaa väikeettevõtjate kogemuse.
 
Videoklipi loomisega anname edasi võimalusi Euroopa ühtse turu toimimisest, tutvustame ja julgustame maakonna väikeettevõtjaid, kes on jõudnud või soovivad jõuda Euroopa turule.
Projekti käigus valminud videoklipp on valitud kolmest Põlvamaa väikeettevõtjast - Põlva Talupood ja kodukohvik Tillu, Vana Jüri seebikoda ning Saviukumaja. Videoklipis olnud ettevõtjate abil illustreerisime, et hoolimata geograafilisest ääremaalisusest on Põlvamaal mitmeid omanäolisi väikeettevõtjaid, kes on leidnud oma turuniši ning on kasutanud Euroopa Liidu tuge oma ettevõtluse alustamiseks või arendamiseks (seda nii otsese toetuse kui õppereisi näol). Video julgustab alustama ettevõtlusega ning otsima toetusvõimalusi Euroopa Liidu tugimeetmetest.
 
Videoklippe jagame Põlvamaa Portaalis, Europe Direct kodulehel, Youtube'is ning kõikjal mujal võrgustikes. Samuti näitame videoklippe erinevatel maakonna üritustel (2016.aasta oktoobris Ettevõtlusmessil ja Arengukonverentsidel), Eesti sisestel EU võrgustike konverentsidel ja ettevõtjate koolitustel maakonnas.
 
Partnerid: MTÜ Meediasüst, Põlva Maavalitsus, Põlvamaa Omavalitsuste Liit, Põlvamaa Arenduskeskus ja Põlvamaa Partnerluskogu