Abielu lahutamine

Perekonnaseisuasutuses võib abielu lahutada abikaasade vastastikusel kokkuleppel ja  juhul, kui mõlema abikaasa elukoht on Eestis.

Abielu lahutatakse kohtus, kui abikaasad vaidlevad abielu lahutamise või lahutusega seotud asjaolude üle või kui perekonnaseisuasutus ei ole pädev abielu lahutama.

 

Kestvus

Abielu ei lahutata varem kui ühe kuu ja hiljem kui kolme kuu möödumisel abielulahutuse avalduse esitamisest.

 

Riigilõiv

50 eurot (al. 01.01.2016)

Riigilõiv peab olema makstud enne avalduse esitamist.

 

Maksmine
Saaja: RAHANDUSMINISTEERIUM
 Pangakonto:

-  SEB pank       EE891010220034796011

-  Swedbank      EE932200221023778606

-  Nordea Bank  EE701700017001577198

-  Danske Bank  EE403300333416110002

 

 Viitenumber: 2900082799 (abielu lahutamisel Põlva Maavalitsuses)
 Selgitus: abielulahutuse kande tegemine
 Riigilõivu saab tasuda ka kohapeal sularahas.
 
Õigusaktid
Vastutaja

Teenuse taotlemine kohapeal

Vajalikud
sammud
Vajalik isiklik kohaletulek.
Aadress: Põlva linn, Kesk  20, kabinet 33  (või 34)
Vastuvõtuajad: esmaspäevast neljapäevani 8-11, 13-16, reedeti 8-11.
 
Kui abikaasa ei saa mõjuvatel põhjustel ühise avalduse esitamiseks isiklikult perekonnaseisuasutusse ilmuda, võib ta esitada notariaalselt tõestatud eraldi avalduse.
 
Vajaminevad dokumendid
  • Avaldajate isikut tõendavad dokumendid;
  • Abielu sõlmimist tõendav dokument

Abieludokumendi esitamist ei nõuta, kui kande tegemiseks vajalikke andmeid on võimalik saada rahvastikuregistrist.

 

Avaldused ja kõik dokumendid  esitada  perekonnaseisuasutusele eesti keeles.
Võõrkeelsed dokumendid  esitada perekonnaseisuasutusele koos notari, konsulaarametniku või vandetõlgi kinnitatud tõlkega. Tõlge ei ole nõutav, kui esitatav dokument on inglise või vene keeles.
Abielulahutuse kande aluseks olev välisriigi dokument peab olema legaliseeritud või kinnitatud apostille`ga, kui välisleping ei näe ette teisiti.

 

Tulemus
Abielulahutuse kanne rahvastikuregistris. Lahutajatele väljastatakse soovi korral abielulahutuse tõend.
 

Esmane tõend on avaldajale tasuta.

Korduva tõendi eest tuleb tasuda riigilõivu riigilõivuseaduses sätestatud määras.

Tõendi kättesaamise aeg ja viis lepitakse kokku kande koostanud perekonnaseisuasutuse ja avaldaja vahel.

Riigi ja kohaliku omavalitsuse asutused ja teised avaliku ülesande täitjad peavad lähtuma rahvastikuregistrisse kantud andmetest ega tohi nõuda paberkandjal väljavõtte esitamist.

 

Viide