Alaealiste komisjon

Komisjoni ülesandeks on alaealistega tehtava kuritegevust ennetava töö koordineerimine maakonnas ning alaealistele õigusrikkujatele mõjutusvahendite kohaldamine.


Komisjoni koosseis:
esimees Katrin Ohakas - Põlva Maavalitsuse haridusnõunik

799 8944

katrin.ohakas@polva.maavalitsus.ee

sekretär  Monika Riba - Põlva Maavalitsuse lastehoolekande peaspetsialist

799 8934

monika.riba@polva.maavalitsus.ee

liikmed

Krista Ruus - FIE, psühhiaater;

Anneli Masen-Tamm - Viru Vangla kriminaalhooldusametnik;

Katrin Satsi - PPA Lõuna prefektuuri Põlva politseijaoskonna piirkonnavanem;

Elle Vidder - Sotsiaalkindlustusameti lastekaitse üksuse Lõuna piirkonna peaspetsialist;

Monika Adamson - Põlvamaa Rajaleidja keskuse juht;


Õpilase alaealiste komisjoni suunamise taotlusvorm >>

Alaealiste komisjoni põhimäärus >>
Alaealiste mõjutusvahendite seadus >>