Andmete parandamine ja muutmine

Kui isik soovib muuta enda, oma alaealiste laste või eestkostetavate rahvastikuregistri andmeid, siis peab ta esitama avalduse maavalitsusele.

Avaldusele lisatakse dokument, mis tõendab andmete muutmise alust.

Statistilisi andmeid saab muuta nii kohapeal kui ka kodanikuportaali  www.eesti.ee kaudu.

 

Avalduse ja kõik dokumendid  esitada  perekonnaseisuasutusele eesti keeles.
Võõrkeelsed dokumendid  esitada perekonnaseisuasutusele koos notari, konsulaarametniku või vandetõlgi kinnitatud tõlkega. Tõlge ei ole nõutav, kui esitatav dokument on inglise või vene keeles.

Välisriigi dokumendid peavad olema legaliseeritud või kinnitatud apostille`ga.

Täpsema info legaliseerimise  kohta  Välisministeeriumi kodulehel.


Kestvus

Andmete muutmise või parandamise kanne koostatakse mõistliku menetlusaja jooksul.

Dokumentide menetluse maksimaalne aeg 1 kuu.

 

Hind

Riigilõivuvaba

 

Õigusaktid

 

Vastutaja
 

Teenuse taotlemine kohapeal

Vajalikud
sammud
Vajalik isiklik kohaletulek.
Aadress: Põlva linn, Kesk  20 , kabinet 33  (või 34 )
Vastuvõtuajad: esmaspäevast neljapäevani 8-11, 13-16, reedeti 8-11.
 
Vajaminevad dokumendid
  • Avaldaja isikut tõendav dokument
  • Dokument, mis tõendab  andmete muutmise või parandamise alust

Perekonnaseisuasutusel on seadusest tulenevatel juhtudel õigus nõuda ka muid kande tegemiseks vajaminevaid andmeid tõendavaid dokumente.
Avaldus ja kõik dokumendid  esitada  perekonnaseisuasutusele eesti keeles.
Võõrkeelsed dokumendid  esitada perekonnaseisuasutusele koos notari, konsulaarametniku või vandetõlgi kinnitatud tõlkega.

Tõlge ei ole nõutav, kui esitatav dokument on inglise või vene keeles.
Kande aluseks olev välisriigi dokument peab olema legaliseeritud või kinnitatud apostille`ga, kui välisleping ei näe ette teisiti.

 

Tulemus
Andmete muutmise või parandamise kanne rahvastikuregistris. Avaldajale väljastatakse soovi korral  tõend või rahvastikuregistri väljavõte.
 

Rahvastikuregistri väljavõte on avaldajale tasuta.

Korduva tõendi eest tuleb tasuda riigilõivu riigilõivuseaduses sätestatud määras.

Tõendi kättesaamise aeg ja viis lepitakse kokku kande koostanud perekonnaseisuasutuse ja avaldaja vahel.

Riigi ja kohaliku omavalitsuse asutused ja teised avaliku ülesande täitjad peavad lähtuma rahvastikuregistrisse kantud andmetest ega tohi nõuda paberkandjal väljavõtte esitamist.

 

Viide

Elektrooniline

Vajalikud
sammud

Oma andmete õigsust rahvastikuregistris saab kontrollida aadressil: http://www.eesti.ee

Statistiliste andmete muutmise teadet saab esitada aadressil:http://www.eesti.ee

 

Vastavalt rahvastikuregistri seadusele on isikul õigus saada teavet enda, oma alaealiste laste ja eestkostetavate  andmete kohta rahvastikuregistris. Laste andmete vaatamiseks peavad rahvastikuregistrisse olema kantud seosed laste ja vanemate vahel.

 

Vajaminevad dokumendid 

  ID kaart või  Digi-ID  (pin1 ja pin2)

Tulemus

Kanne rahvastikuregistris.

Avaldajale väljastatakse soovi korral tõend või rahvastikuregistri väljavõte.

Tõendit saab väljastada vastavalt soovile kas eesti, inglise, saksavõiprantsuse keeles.Väljavõtet saab koostada eesti või inglise keeles.

Väljavõte kajastab perekonnaseisuandmeid väljavõtte tegemise seisuga. Väljavõte on riigilõivuvaba.

Korduva tõendi eest tuleb tasuda riigilõivu riigilõivuseaduses sätestatud määras (3,19 eurot).

Riigi ja kohaliku omavalitsuse asutused ja teised avaliku ülesande täitjad peavad lähtuma rahvastikuregistrisse kantud andmetest ega tohi nõuda paberkandjal väljavõtte esitamist.

 

Viide