Asenduskoduteenus

Asenduskoduteenus on lapsele tema põhivajaduste rahuldamiseks peresarnaste elutingimuste võimaldamine, turvalise ja arengut soodustava elukeskkonna loomine ning tema ettevalmistamine võimetekohaseks toimetulekuks täiskasvanuna. Asenduskoduteenust osutatakse maavalitsuse, kohaliku omavalitsuse ning teenuse osutaja vahel sõlmitud lepingu alusel.

 

Asenduskoduteenust võib osutada füüsilisest isikust ettevõtja või juriidiline isik, kellel on teenuseosutaja tegevuskohajärgse maavanema antud kehtiv tegevusluba vastavalt SHS § 151 punktile 2, ja kohaliku omavalitsuse üksuse ametiasutus või valitsusasutuse hallatav asutus, kelle jaoks asenduskoduteenuse osutamine on põhimäärusejärgne ülesanne ning kes on asenduskoduteenuse osutajana kantud majandustegevuse registrisse.

Tegevusluba kehtib tähtajatult ja selle väljastab tegevuskohajärgne maavanem.

 

Asenduskoduteenuse tegevusloa taotlemine

 

Riigilõiv:

Saaja: Rahandusministeerium

SEB EE891010220034796011

Swedbank EE932200221023778606

Nordea Bank EE701700017001577198

Danske Bank EE403300333416110002

Viitenumber: 2900082867

Selgitus: riigilõiv asenduskoduteenuse tegevusloa taotlemisel, Põlva Maavalitsus

Riigilõivu peab taotleja tasuma enne tegevusloa taotlemist.

 

Õigusaktid: Sotsiaalhoolekande seadus

 

Valdkonnaga tegelev ametnik

 

Ametikoht

Ametniku nimi

Telefon

E-post

Lisainfo

lastehoolekande peaspetsialist

 

Monika Riba

 

 

799 8934

 

 

monika.riba@polva.maavalitsus.ee

 

 

kabinet 25