Maavanema aukiri

Aukiri on Põlva maavanema autasu, mida antakse füüsilistele või juriidilistele isikutele, samuti seltsingutele:
  • märkimisväärsete teenete eest maakonna arendamisel;
  • üksikisikutele silmapaistvalt eduka töö ja teenistuse või maakonna jaoks märkimisväärsete saavutuste eest;
  • riigi- ja omavalitsusasutustele, mittetulundusühingutele, sihtasutustele, äriühingutele ja seltsingutele silmapaistvate saavutuste eest.
Igaühel, samuti asutusel, on õigus esitada maavanemale ettepanekuid aukirja andmiseks. Autasustamise ettepanek peab sisaldama selle isiku, kelle suhtes ettepanek tehakse, nime, sünniaega, elu- ja/või töökohta ja teene kirjeldust, samuti ettepaneku tegija nime ja kontakt andmeid.
 
Maavanem võib aukirjaga autasustamise otsustada ka ilma vastava taotluseta
 
Ettepanek esitatakse maavalitsuse kantseleisse aadressil info@polva.maavalitsus.ee või postiaadressil Kesk 20, 63308 Põlva üldjuhul 10 päeva enne autasustamist.
 
Aukirja annab üle maavanem või tema volitusel maavalitsuse esindaja.
Maavanema aukirja vormistab ja selle andmise arvestust peab maavanema sekretär.
 

Autasu taotluse vorm

 
 

Maavanema aukirja on pälvinud:

 

2017

 

Marko Kikas - OÜ Saviukumaja looja ja eestvedaja ning juhatuse liige, vanade ehitustraditsioonide hoidja

Leo Kütt - Räpina Loomemaja juht, Ukraina Vabariigi Tšernigivi oblasti Kulikovka rajooni ja Põlva maakonna sõprussuhete hoidja ja eestvedaja

Huko Laanoja - SA Maarja Küla arendusjuht, Räpina Aianduskooli nõukogu Maarja Küla õppegrupi õppealajuht ja õpilaskonna esindaja

Lennart Liba - Vastse-Kuuste vallavanem, kohaliku elu edendaja

Raivo Musting - põllumajandusettevõtja, Külmsoo talu peremees

Olvi Raie - Pizza Olive külakohviku looja ja perenaine, Külagurmee OÜ juhatuse liige, kohaliku elu edendaja

Signe Strohm - MTÜ Veriora Tsunft mõtte algataja ja eestvedaja

Mai Tammvere - Põlva Lasteaed Pihlapuu lasteaia õpetaja

Anneli Tilk - Põlva Spordikooli suusatreener, spordiklubi Serviti juhatuse liige, edukate noorsportlaste innustaja

Aile Vals - Kaitseliidu Põlva maleva noorteinstruktor, naiskodukaitsja, kodutütarde rühma juhendaja, noorte isamaalisele kasvatusele kaasaaitaja

 

2016

 

Elar Edesi - noor ettevõtja, OÜ Tuuleristi eestvedaja

Nadežda Latkina - kohaliku elu edendaja, õpetaja, Lüübnitsa sibula-ja kalalaada algataja

Lauri Lutsar - Kaitseliidu Põlva maleva Noored Kotkad pealik

Ene Mattus - SA Tartu Kiirabi meditsiiniõde, laste ja noorte vaimse tervise kabineti eestvedaja, terviseedendaja

Andi Normet - aianduse õppejõud, sibullillede kasvataja ning paljude sibullillede raamatute autor

Kairit Numa - Põlvamaa Puuetega Inimeste Koja tegevjuht, Põlva Toidupanga eestvedaja

Madis Saadik -  Põlva Agro OÜ kauaaegne peainsener

Krista Salf - Viluste Põhikooli õpetaja ja huvijuht

Valeri Veskioja - ettevõtja, Põlva-Term OÜ juhataja

Sirje Vill - Jakob Hurda nim Rahvahariduse Seltsi esimees, kauaaegne ajakirjanik, õpetaja ja kultuuritegelane

 
2015
 

Ulvi Ajalik - Põlvamaa Põllumeeste Liidu  Nõuandekeskuse juhataja, vabariigi „Parim konsulent 2014" põllu - ja maamajanduse alal

Malle  Amor - kauaaegne ja pühendunud riigitegelane, maakonna elu edendaja

Raili Kallavus - väikeettevõtja, Raili Pagarikoja omanik, MTÜ Kodukant Liikumise liige

Margit Lail - vaimulik, EELK Kanepi Jaani koguduse õpetaja

Anu  Luiga - noorsootöötaja, Valgjärve Valla Avatud Noortekeskuse juht, kohaliku elu edendaja

Raul Lusti - ettevõtja, OÜ Lihapagar juhatuse liige, kohalike elu edendaja

Ainika Mägi - Lahe Raamatukogu juhataja, Noorte Kotkaste Põlva maleva juhatuse liige, Noorte Kotkaste Põlva Maleva Laheda rühma pealik ja Kodutütarde Põlva ringkonna Laheda rühma pealik

Taimi  Randma - Räpina Haigla õendusjuht

Janel Säkk - Kaitseliidu Põlva maleva pealik, major 

Kaarel Tiganik - RMK Kagu Regiooni metsakasvataja, Eesti Metsateenijate Ühingu esimees, kohaliku elu edendaja 

 

2014

 

Anne Hõrak - Põlva Postkontori klienditeenindaja

Jaan Kallas – SA Maarja Küla asutaja, nõukogu esimees

Jaak Kõiv – loomakasvataja, Kellamäe talu peremees

Tea Korela – Saatse Seto Muuseumi varahoidja, juhataja

Heini Lumpre – Räpina Ainaduskooli õpetaja, Räpina Spordikooli treener

Toomas Nigola – Kaitseliidu Põlva maleva juhatuse liige-nooremleitnant, abipolitseinik,

Põlva Maarja koguduse õpetaja

Mare Põld - Põlva Muusikakooli õpetaja, dirigent, Põlvamaa Rahvatantsu ja Rahvamuusika

seltsi juhatuse esimees, MTÜ Lõõtsapilliseltsi asutajaliige

Piret Rammo - Veriora Valla Kultuur juhataja, MTÜ Tegus Veriora juhatuse liige, Eesti Rahvamajade Ühingu esinduskogu liige

Ahto Raudoja – Sihtasutuse Seto Instituut tegevjuht

Margus Vahtramäe – OÜ Kanepi Aiand tegevjuht

 

2013

 

Aino Aasma - Roosi Kooli direktor

Heldi Kanarik - Peri Põllumajandusliku OÜ taimekasvatusspetsialist

Reno Olle - Tantsuklubi Maarja treener

Evi Poolak - Saverna Hooldekodu hooldustöötaja

Seido Suija - Põlvamaa Veterinaarkeskuse juhataja

Margot Suur - Põlva ja Räpina Muusikakooli laulu- ja solfedžoõpetaja

Tarmo Stokkeby - Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna Prefektuuri Põlva politseijaoskonna juht, politseimajor

Maie Toots - Mooste kaupluse juhataja-müüja

Peeter Urman - Põlva Tarbijate Ühistu juhatuse esimees

Mati Vaino - Karilatsi Kalamandi OÜ juhataja

 

Lisainfo:
Ruth Ruus
maavanema sekretär
799 8902
ruth.ruus@polva.maavalitsus.ee