« Tagasi

Euroopa filmikohvikute sarja lõpetas „Mees nimega Ove“

Euroopa filmikohvikute sarja lõpetanud Rootsi film „Mees nimega Ove" rääkis eelkõige sellest, kuidas heanaaberlikud suhted ümbritsevate inimestega võivad maailma paremaks kohaks muuta ning anda elule uue mõtte. Põhjamaine huumor vaheldumas dramaatiliste ja lõbusate seikadega peategelase Ove elust lõid ühtse terviku, mis filmi lõppedes ei jätnud ühtegi vaatajat ükskõikseks.

 

Samuti puudutas film immigratsiooni teemasid ning välisriigist pärit perekonna protsessi uude kogukonda sulandumisel. Rõõm oli tõdeda, et seekordses filmikohvikus osales ka palju noori, kes ühest küljest said tutvuda Rootsi filmikunstiga ning teisalt osaleda filmijärgsel diskussioonil.

 

Europe Direct Põlvamaa tänab kõiki filmikohvikutes käinud huvilisi ning külastajate tagasiside põhjal võib öelda, et maakonna inimeste huvi Euroopa filmikunsti vastu on suur ning loodetavasti toimuvad sarnased üritused ka tulevikus.

 

Filmikohvikute eesmärgiks oli tutvustada maakonna elanikele filme, mis tõstavad esile Euroopa identiteediga seonduvaid põhiväärtusi, uurivad Euroopa kultuurilist mitmekesisust või käsitlevad Euroopa ülesehituse eri aspekte. Filmiõhtuid korraldas Europe Direct Põlvamaa teabekeskus koostöös Põlva Kultuuri- ja Huvikeskusega ning Estinfilmiga. Suupistete eest hoolitses Kodukohvik Tillu. 

 


EUROPE DIRECT'i teabekeskus - Põlvamaa

Euroopa Liidu alase teabe edastamiseks on Eestis loodud võrgustik. Antud võrgustiku üheks osaks on maakondlike teabekorraldajate infovõrgustik, mille eesmärgiks on edastada kohalikule elanikkonnale informatsiooni Euroopa Liitu puudutavates küsimustes. 

 

   

Peamised tegevused:

 • EL-alase erapooletu informatsiooni andmine
 • Eurointegratsiooniga seonduvatele küsimustele vastamine või infootsija suunamine vajaliku Euroopa Liidu allikani 
 • EL teabepäevade, loengute, kursuste korraldamine soovijatele 
 • EL projektide nõustamine
 • Rahvusvahelise projekti-koostöö informeerimine ja soodustamine erinevates EL programmides 
 • Projektidele partnerite leidmine Euroopa riikidest
 • Euroopa Liidu teemalise koolituse korraldamine vastavalt nõudlusele 
 
Kohapeal on võimalik:
 • Tutvuda Euroopa Liidu alaste trükistega
 • Saada tasuta infomaterjale Euroopa Liidu kohta
 • Saada nõu Euroopa Liidu alaste ürituste korraldamisel
 • Saada teavet selle kohta, kuidas ja kust leida vajalikku informatsiooni

Kontakt:

Europe Direct'i Põlvamaa teabekeskuse avatud infonurk asub
Põlva Maavalitsuse III korrusel
Kesk 20, Põlva
 
Europe Direct'i Põlva Teabekeskus on avatud E-R 9-15.
 
 
 
 

ED teabekeskuse töötajad:

 

Ametikoht

Ametniku nimi

Telefon

E-post

Lisainfo

regionaalprogrammide ja teavitustegevuse peaspetsialist 

 

Henari Kamenik

 

 

799 8903

 

henari.kamenik@polva.maavalitsus.ee

 

 

kabinet 41

 

 

noorsootöö peaspetsialist

 

Karin Viljus

799 8945

karin.viljus@polva.maavalitsus.ee

kabinet 27

 

 

Europe Direct infoliini

Teavet saab helistades Europe Direct infoliini tasuta* numbril üle kogu Euroopa Liidu (teenus on kasutatav tööpäevadel kella 9.00–18.30 Kesk-Euroopa aja järgi): 00 800 6 7 8 9 10 11

* mõned mobiilioperaatorid ei võimalda helistada numbritele, mis algavad 00800, või küsivad nende kõnede eest tasu. Teatavatel juhtudel telefoniautomaatidest või hotellidest helistades võivad kõned olla tasulised.

 

Teavet saab ka Rahvusraamatukogu Euroopa Liidu infokeskuse euroinfo telefonil 800 3330. Eestist helistades on kõned tasuta. Telefon on avatud E–R kella 11.00–19.00.

 

 

Jaga oma kogemust ning täida TAGASIDEVORM, nii saame teabepunkti tegevust täiustada!