« Tagasi

Põlvamaa noortekonverents 2017 "Eurooplane, kuid siiski ka EESTLANE"

Traditsiooniline Põlvamaa noortekonverents ja osaluskohvik toimus neljapäeval, 02.11.2017 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses. Tänavune konverents kandis pealkirja „Eurooplane, kuid siiski ka EESTLANE".

 

Konverentsi avas Põlva maavanema kohusetäitja Kristina Aabrams, kes tunnustas noori selle eest, et nad on järjest rohkem panustanud ja panustamas konverentsi läbiviimisesse. „Kes siis veel teaks paremini, kui teie ise, mis noori kõige rohkem kõnetab. Olen ka kindel, et äsja haldusreformi tulemusel uued piirid saanud Põlvamaa, ei ole teile piiriks, vaid see pigem avardab koostöövõimalusi," sõnas Aabrams.

 

Nii nagu juba traditsiooniks on saanud, tunnustati ja tänati noortekonverentsi raames Põlvamaa noorsootöö valdkonnas toimetavaid tublisid inimesi, organisatsioone ja tegusid. Põlvamaa aasta noorsootöötaja 2017 on Põlva Kooli huvijuht Annika Ladva. Põlvamaa aasta huvikool 2017 on Värska Muusikakool. Kategooriasse „Aasta osaluskogu ja õpilasesindus" esitati 3 kandidaati. Kategooria nominendid olid: Põlva Gümnaasiumi Õpilasesindus, Värska Gümnaasiumi Õpilasesindus ning Põlvamaa aasta õpilasesindus 2017 on Põlva Kooli Õpilasesindus. Aasta koostöö noorsootöös tunnustuse vääriliseks hindas komisjon Põlva Kooli Õpilasesinduse ja TORE ringi koostööd ning aasta koostööpartner noorsootöös 2017. aastal on Põlva Avatud Noortekeskus. Kategooriasse „Aasta toetaja noorsootöös" esitati 2 kandidaati. Kategooria nominent oli Diana Plakso ning Põlvamaa aasta toetaja noorsootöös 2017 on ansambel SINU NAINE. „Pikaajalise panuse noortevaldkonda" Põlvamaal on andnud Raul Kudre. Põlva Maavalitsus tänas pikaajalise ja väga hea koostöö eest ka Põlvamaa huvijuhtide ainesektsiooni juhti Marika Ääremaad, kes igapäevaselt õpetab ja toimetab Räpina Ühisgümnaasiumis.

 

Nii konverentsi kui ka osaluskohviku teemad keskendusid noorte jaoks aktuaalsetele teemadele. Konverentsi raames said noored kuulata ettekandeid järgmistel teemadel: Euroopa Liidu tarbijaõigused, oskused tuleviku ametikohtadel ning aju ja uni. Osaluskohvikus oli noortel võimalus kaasa rääkida seitsmel teemal: KOV 2017+: noorte hääl uues volikogus; Tunne oma kodumaad: õpilasvahetustest Eestis; "Guugelda enne kui postitad" on uus "mõtle enne kui ütled; "Noorena tööta, et õppida, mitte teenida" R. Gyosaki; Uue sajandi noored ehk kes peab järgmist juubelit?; Tahan öelda täiskasvanule . . . ja Mida mina väärtustan.

 

Konverentsi lõpetas Vanemuise Kollase Kassi 2017. aasta Suvekooli teatritrupi etendus: „Ärkame taas", kus etenduses mängivad noored meenutavad oma vanemate noorus– ja ärkamisaega.

 

Foto: Kristin Semm

 

Lisainfo:

Karin Viljus

noorsootöö peaspetsialist

Põlva Maavalitsus

799 8945

karin.viljus@polva.maavalitsus.ee

 


EUROPE DIRECT'i teabekeskus - Põlvamaa

Euroopa Liidu alase teabe edastamiseks on Eestis loodud võrgustik. Antud võrgustiku üheks osaks on maakondlike teabekorraldajate infovõrgustik, mille eesmärgiks on edastada kohalikule elanikkonnale informatsiooni Euroopa Liitu puudutavates küsimustes. 

 

   

Peamised tegevused:

 • EL-alase erapooletu informatsiooni andmine
 • Eurointegratsiooniga seonduvatele küsimustele vastamine või infootsija suunamine vajaliku Euroopa Liidu allikani 
 • EL teabepäevade, loengute, kursuste korraldamine soovijatele 
 • EL projektide nõustamine
 • Rahvusvahelise projekti-koostöö informeerimine ja soodustamine erinevates EL programmides 
 • Projektidele partnerite leidmine Euroopa riikidest
 • Euroopa Liidu teemalise koolituse korraldamine vastavalt nõudlusele 
 
Kohapeal on võimalik:
 • Tutvuda Euroopa Liidu alaste trükistega
 • Saada tasuta infomaterjale Euroopa Liidu kohta
 • Saada nõu Euroopa Liidu alaste ürituste korraldamisel
 • Saada teavet selle kohta, kuidas ja kust leida vajalikku informatsiooni

Kontakt:

Europe Direct'i Põlvamaa teabekeskuse avatud infonurk asub
Põlva Maavalitsuse III korrusel
Kesk 20, Põlva
 
Europe Direct'i Põlva Teabekeskus on avatud E-R 9-15.
 
 
 
 

ED teabekeskuse töötajad:

 

Ametikoht

Ametniku nimi

Telefon

E-post

Lisainfo

regionaalprogrammide ja teavitustegevuse peaspetsialist 

 

Henari Kamenik

 

 

799 8903

 

henari.kamenik@polva.maavalitsus.ee

 

 

kabinet 41

 

 

noorsootöö peaspetsialist

 

Karin Viljus

799 8945

karin.viljus@polva.maavalitsus.ee

kabinet 27

 

 

Europe Direct infoliini

Teavet saab helistades Europe Direct infoliini tasuta* numbril üle kogu Euroopa Liidu (teenus on kasutatav tööpäevadel kella 9.00–18.30 Kesk-Euroopa aja järgi): 00 800 6 7 8 9 10 11

* mõned mobiilioperaatorid ei võimalda helistada numbritele, mis algavad 00800, või küsivad nende kõnede eest tasu. Teatavatel juhtudel telefoniautomaatidest või hotellidest helistades võivad kõned olla tasulised.

 

Teavet saab ka Rahvusraamatukogu Euroopa Liidu infokeskuse euroinfo telefonil 800 3330. Eestist helistades on kõned tasuta. Telefon on avatud E–R kella 11.00–19.00.

 

 

Jaga oma kogemust ning täida TAGASIDEVORM, nii saame teabepunkti tegevust täiustada!