Infoseminaril tutvustati Erasmus+ noorteprogrammi võimalusi ja elluviidud projekte

Esmaspäeval, 18. jaanuaril Põlva maavalitsuses toimunud infoseminaril tutvustati maakonna koolide huvijuhtidele, avatud noortekeskuste juhtidele ning noorsootöötajatele ja noortele Erasmus+ noorteprogrammi võimalusi ja toodi näiteid elluviidud projektidest.

 

Põlvamaa avatud noortekeskuste juhtide ja noorsootöötajate seas eelmisel aastal läbi viidud küsitluse põhjal selgus, et huvi kasutada Erasmus+ noorteprogrammi võimalusi on, kuid takistavate teguritena toodi välja näiteks mahukas ja keerukas taotlusankeet, vähene keeleoskus (peamiselt inglise keel), huvitava idee/teema leidmine, noorte madal initsiatiiv ja huvi ning eelneva kogemuse puudumine.

 

Seminaril käsitleti muuhulgas projektipartnerite otsimise võimalusi ning tutvustati Erasmus+ noorteprogrammide kontaktisikuid ja nõustajaid. Arutleti ka Erasmus+ noorteprogrammi probleemide ja kitsaskohtade üle, jagati programmiga seotud materjale ning kaardistati võimalikud projektiteemad.

 

„Loodetavasti sai nii mõnigi osaleja ideid ja innustust Erasmus+ noorteprogrammi projekt kirjutada," võttis Põlva maavalitsuse sotsiaal- ja haridusosakonna peaspetsialist Karin Viljus päeva kokku. Korraldajad usuvad, et seminar tõstis Põlvamaa noortevaldkonnaga seotud osapoolte teadlikkust Euroopa noorteprogrammide osas ning pakkus ideid eneseteostuseks.

 

Erasmus+ annab rohkem kui 4 miljonile eurooplasele võimaluse  õppida, osaleda koolitustel, saada töökogemus või teha vabatahtlikku tööd välismaal. Programmi kaudu toetatakse haridus-, koolitus- ja noorsooasutuste ja -organisatsioonide vahelisi piiriüleseid partnerlusi eesmärgiga tugevdada koostööd ning kaotada Euroopas lõhe hariduse pakutava ja tööturu vajaduste vahel.

 

Infoseminari korraldasid Europe Direct Teabekeskus Põlvamaa ja Põlva maavalitsus, toetas Euroopa Liit. 

 

Erasmus+ programmiga saab lähemalt tutvuda programmi kodulehel.