Moostes toimus neljas Põlvamaa energeetikakonverents

22. oktoobril leidis Mooste mõisa Folgikojas aset neljas Põlvamaa energeetikakonverents „Energeetiline isemajandamine – reaalsus või utoopia?", kus muuhulgas tuli juttu Põlvamaale plaanitavast energiatõhusa ehituse ja looduslike kohalike ehitusmaterjalide tootearenduskeskusest.

„Rõõm on tõdeda, et Põlvamaal leidub inimesi, kellel on visioon muuta maakond energeetiliselt isemajandavaks ja olla selles valdkonnas eeskujuks kogu riigile", sõnas maavanem Ulla Preeden konverentsi sisse juhatades ning tervitas kohale saabunud energeetikahuvilisi.   

Konverentsi avaesinejaks oli endine Euroopa Komisjoni asepresident Siim Kallas, kes tõstatas oma ettekandes „Eesti Euroopas – täna ja homme" teemasid energeetikast kuni praeguse rändekriisini. „Energia teema pole enam nii kõrge profiiliga nagu eelmise kümnendi keskpaigas, kuna ainuüksi sõltuvus Venemaa gaasist on vähenenud", viitas Kallas praegustele suundumustele Euroopa Liidus.

Ettevõtja ja Eesti esimese sertifitseeritud passiivmaja omanik Kuldar Leis rääkis visioonist muuta Põlvamaa energiatõhusa ehituse kompetentsi ja looduslike ehitusmaterjalide tootjana Eestis lipulaevaks. Hetkel on maakonnas näiteks Eesti esimene passiivmaja ning ka Põlvasse rajatav riigigümnaasium on projekteeritud liginullenergiahoonena ja passiivmajana. Tulevane tootearenduskeskuse fookuseks oleks energiatõhusus hoonetes, piirkondlike looduslike materjalide kasutamine ehitustegevuses ja tootmises, vanade hoonete renoveerimine ning teadmiste ja valmislahenduste müük kogu Eesti jaoks ning tulevikus ka kaugemale.

Konverentsi teise poole ettekanded keskendusid eelkõige kogukonna tasandile ning läbivaks jooneks oli piirkondlike energiasäästlike lahenduste väljatöötamine ja kohaliku ressursi kasutamine hajaasustusega piirkonnas. Arutelu juhtis Margus Timmo Setomaa Valdade Liidust. Aivar Toomsalu Willipu puhkemajast rääkis turismitalu kogemusest kahe päikeseelektrijaamaga ning lisaks sai kuulata mitmeid näiteid piiriäärsest energiaarendusest nii Obinitsas, Missos kui Värskas.

Lõpetuseks rääkis Irje Möldre Eesti Arengufondist energiaühistute potentsiaalist ja sotsiaalmajanduslikust mõjust ning Jako Reinaste Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumist tutvustas valdkonna toestusprogramme. Näiteks on hetkel avatud väikeelamute küttesüsteemide uuendamise toetus ning uue teemana hakatakse toetama liginullenergiahoone ehitusprojektide koostamist.

Lisaks ettekannetele said konverentsil osalejad tutvuda Mooste mõisa Meistrite Hoovi ettevõtete ja kodadega ning OÜ Starfeld tutvustas ORC tehnoloogial töötavat koostootmisjaama.

Idee Põlvamaast, kui energia kasutamise osas isemajandavast maakonnast sündis eelmise kümnendi keskpaigas. Tallinna Tehnikaülikooli läbi viidud uuringu käigus kaardistati Põlvamaal leiduvad energiavarud ning selgus, et biomassi, vee-, tuule- ja päikeseenergiat on nõnda palju, et sellest piisaks maakonna iseseisvaks toimimiseks täiesti.

Varasemad Põlvamaa energeetikakonverentsid on toimunud aastatel 2007, 2010 ja 2012.

Konverentsi korraldamist toetasid Rahandusministeerium, Põlva Maavalitsus, Põlvamaa Europe Direct´i teabekeskus, SA Mooste Mõis ja Põlvamaa Omavalitsuste Liit.

Ettekanded on leitavad SIIT.

Tule energeetikakonverentsile!

Avatud on registreerimine neljandale Põlvamaa energeetikakonverentsile „Energeetiline isemajandamine – reaalsus või utoopia", mis toimub 22. oktoobril algusega kell 10 Mooste mõisa Folgikojas. Konverentsi avaesinejaks on Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli külalisprofessor ning endine Euroopa Komisjoni asepresident Siim Kallas teemaga „Eesti Euroopas – täna ja homme".

 

Konverentsi esimene osa keskendub Euroopa Liidu energiapoliitikaga seotud tingimustele, kus alates 2019. aastast hakkavad kehtima nõuded, mille järgi kõik uued avaliku sektori hooned peavad vastama Euroopa Liidu poolt kehtestatud liginullenergia nõuetele. Ettekandjad arutlevad selle üle, mis on seni Eestis ära tehtud ja mida tuleb teha. Kas Eesti näitab teed või sörgib sabas? Energiatõhususest räägivad ettevõtja Kuldar Leis, Eesti Passiivmajaliidu tegevjuht Kristo Kalbe. Ülikoolide seire tulemusi Eesti passiivmajades tutvustab Jaanus Hallik Tartu ülikoolist. Põlvamaa võimaluste üle olla selles protsessis suunanäitajaks ja Põlvamaale rajatavast energiatõhusa ehituse ja looduslike kohalike ehitusmaterjalide tootearenduskeskuse plaanist räägivad Kuldar Leis, Teet Helm ja Ragner Lõbu.

 

Konverentsi teise poole ettekanded keskenduvad ennekõike kogukonna tasandile ning läbivaks jooneks on piirkondlike energiasäästlike lahenduste väljatöötamine ja kohaliku ressursi kasutamine hajaasustusega piirkonnas. Praktilistest lahendustest nii era- kui avalikus sektoris teevad ettekanded erinevatest Eestimaa piirkondadest pärit esinejad. Väikse biogaasitootja muresid ja rõõme tutvustab Mika Vehmanen Kohala mõisast. Aivar Toomsalu Willipu puhkemajast räägib turismitalu kogemusest kahe päikeseelektrijaamaga. Lisaks saab kuulata mitmeid piirkondlikke näiteid piiriäärsest energiaarendusest nii Obinitsast, Missost kui Värskast.

 

Milline on energiaühistute potentsiaal ja sotsiaalmajanduslik mõju? Millised on toestusprogrammid energeetika valdkonnas? Kõike seda saab teada konverentsi viimases osas, kus räägitakse laiemalt energiaühistutest ja toestusprogrammidest.  

 

Konverentsi vaheaegadel ning järgselt on võimalik külastada Mooste mõisa Meistrite Hoovi ettevõtteid ja kodasid.

 

Energeetikakonverentsile on oodatud omavalitsuste juhid, omavalitsuste energia- ja keskkonnavaldkonna arenguga tegelevad töötajad, soojusettevõtete juhttöötajad, hoonete haldajad, korteriühistute esindajad, kohalikud ettevõtjad, projektiarendajad, energia tarbijaid ja kõik teemast huvitatud isikud.

 

Konverentsi korraldamist toetavad Rahandusministeerium, Põlva Maavalitsus, Põlvamaa Omavalitsuste Liit, Põlvamaa Europe Direct´i teabekeskus, SA Mooste Mõis.

 

Energeetikakonverentsil osalemiseks registreeruge palun aadressil energeetikakonverents/polva hiljemalt 15. oktoobriks (k.a).

 

Konverentsi osalemistasu on 7 €, õpilastele/pensionäridele 4 €. Hind sisaldab toekat lõunasööki, kohvipause ja Mooste mõisa Meistrite Hoovi ettevõtete ja kodade külastusi.

 

Palume kanda konverentsi osalemistasu  hiljemalt 16. oktoobriks:

Saaja:                    SA Mooste Mõis

Konto:                    EE171010220202807224

Selgitus:                Põlvamaa Energeetikakonverents 2015

 

 

Lisainfo: Ingrid Lepasson, tel 799 8919, Henari Kamenik, tel 799 8903;  e-post: energeetika@polva.maavalitsus.ee