Ametnikud ja töötajad

1.09.17

 

maasekretär

Kristina Aabrams
tel 799 8901

kristina.aabrams@polva.maavalitsus.ee


ametijuhend
haridustase: kõrgharidus
eriala: (BA) õigusteadus

õppeasutus: Tartu Ülikool

 

Kantselei

juhiabi

Ruth Ruus
tel 799 8902
ruth.ruus@polva.maavalitsus.ee

ametijuhend
haridustase: keskharidus
eriala: - 

õppeasutus: Põlva Keskkool

 

asjaajamise ja personalitöö peaspetsialist

Kätlin Kallas
tel 799 8904

katlin.kallas@polva.maavalitsus.ee


ametijuhend
haridustase: rakenduskõrgharidus
eriala: personalijuhtimine

õppeasutus: Mainori Kõrgkool

 

jurist-peaspetsialist

Merike Kuklase
tel 799 8905

merike.kuklase@polva.maavalitsus.ee


ametijuhend
haridustase: kõrgharidus
eriala: (BA) õigusteadus

õppeasutus: Tartu Ülikool

 

perekonnaseisuametnik

Maiken Jüriöö
tel 799 8921
maiken.jyrioo@polva.maavalitsus.ee

ametijuhend
haridustase: kõrgharidus
eriala: õigusteadus

õppeasutus: Tartu Ülikool

 

perekonnaseisuametnik- registripidaja

Heili Kutsch
tel 799 8920
heili.kutsch@polva.maavalitsus.ee

ametijuhend
haridustase: keskharidus
eriala: - 

õppeasutus: ENSV Põlva rajooni Põlva Kaugõppekeskkool

 

andmesisestaja

Rain Oberg
tel 799 8920
rain.oberg@polva.maavalitsus.ee 
 

ametijuhend

haridustase: keskharidus
eriala: -

õppeasutus: Põlva Keskkool

 

finantsnõunik

Ahti Hütt
tel 799 8927
ahti.hytt@polva.maavalitsus.ee
 

ametijuhend
haridustase: kõrgharidus
eriala: rahandus ja krediit

õppeasutus: Tartu Ülikool

 

riigivara ja arhiivispetsialist

Merike Tamme
tel 799 8929

merike.tamme@polva.maavalitsus.ee

 

ametijuhend

haridustase: keskeriharidus
eriala: finantsist

õppeasutus: Tallinna Majandustehnikum

 

maa- ja omandireformi peaspetsialist

Helina Toom
tel 799 8908

helina.toom@polva.maavalitsus.ee

 

ametijuhend

haridustase: keskharidus
eriala: -

õppeasutus: Põlva Keskkool

 

 

REGIONAALHALDUSE OSAKOND

regionaalarengu nõunik

Aivo Ülper
tel 799 8911

aivo.ylper@polva.maavalitsus.ee

 

ametijuhend

haridustase: kõrgharidus
eriala: (MA) majandusteadus

õppeasutus: Tartu Ülikool

 

regionaalprogrammide ja teavitustegevuse peaspetsialist

Henari Kamenik
tel 799 8903
henari.kamenik@polva.maavalitsus.ee

ametijuhend
haridustase: kõrgharidus
eriala: (MA) ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

õppeasutus: Tartu Ülikool

 

ühistranspordi peaspetsialist

Sander Saar
tel 799 8916

sander.saar@polva.maavalitsus.ee

 

ametijuhend

haridustase: rakenduskõrgharidus
eriala: transport ja logistika

õppeasutus: Tallinna Tehnikakõrgkool

 

ühistranspordi inspektor

Eili Guhse
tel 799 8914

eili.guhse@polva.maavalitsus.ee

 

ametijuhend

haridustase: keskeriharidus
eriala: raamatupidaja

õppeasutus: Tallinna Kergtööstustehnikum

 

ühistranspordi inspektor

Merit Laur
tel 799 8914

merit.laur@polva.maavalitsus.ee

 

ametijuhend

haridustase: kõrgharidus
eriala: (BA) keskkonnakaitse

õppeasutus: Eesti Maaülikool 

 

planeeringute peaspetsialist

Marika Saks
tel 799 8913

marika.saks@polva.maavalitsus.ee

 

ametijuhend

haridustase: kõrgharidus
eriala: arhitektuur

õppeasutus: Eesti Kunstiakadeemia

 

kultuuritöö peaspetsialist

Helje Põvvat
tel 799 8951

helje.povvat@polva.maavalitsus.ee

 

ametijuhend

haridustase: kõrgharidus
eriala: kultuuriharidustöö organisaator-metoodik

õppeasutus: E. Vilde nim. Tallinna Pedagoogiline Instituut

 

tervisedenduse peaspetsialist

Kaire Zopp
tel 799 8932

kaire.zopp@polva.maavalitsus.ee

 

ametijuhend

haridustase: rakenduskõrgharidus
eriala: tervisekaitse spetsialist

õppeasutus: Tartu Tervishoiu Kõrgkool

 

sotsiaalhoolekande peaspetsialist

Margit Paju
tel 799 8933

margit.paju@polva.maavalitsus.ee

 

ametijuhend

haridustase: kõrgharidus
eriala: (MA) rakenduslik sotsiaaltöö

õppeasutus: Tallinna Ülikool

 

lastehoolekande peaspetsialist

Monika Riba
tel 799 8934

monika.riba@polva.maavalitsus.ee 

 

ametijuhend

haridustase: rakenduskõrgharidus
eriala: sotsiaaltöö

õppeasutus: Lääne-Virumaa Kutsekõrgkool

 

noorsootöö peaspetsialist

Karin Viljus
tel 799 8945

karin.viljus@polva.maavalitsus.ee

 

ametijuhend

haridustase: kõrgharidus
eriala: MA (kasvatusteadused)

õppeasutus: Tartu Ülikool