Energeetikakonverentsid

 

 

 

 

 
Tehnikaülikooli soojustehnika instituut tegi Põlva Maavalitsuse tellimusel 2007. aasta uuringu, mille pamiseks eesmärgiks oli välja selgitada Põlva maakonna taastuvate energiaallikate varud ja nende kasutamise laiendamise tehnilis-majanduslikud eeldused ja sellega kaasnevad olulisemad keskkonnamõjud ja sotsiaalsed aspektid.
 

Uuring "Põlva maakonna taastuvad energiaressursid ja nende kasutamise võimalused"

 

Lisainfo:

Rutt Riitsaar

regionaalhalduse nõunik

Põlva Maavalitsus

7998928

rutt.riitsaar@polva.maavalitsus.ee