Maa järelmaksunõuete infosüsteem eesti.ee keskkonnas

Maa järelmaksunõuete infosüsteemis saab:

 • tasuda riigilt maa ostmise järelmaksu- ja riigimaa kasutusvalduse lepingute makseid
 • vaadata ja alla laadida tehinguga ja menetlusega seotud dokumente
 • saata kiirteateid lepingumaksega seotud ametnikule ja vastuseid vaadata.

 

Sisene maa järelmaksunõuete infosüsteemi eesti.ee kaudu.

 

Valdkonnaga tegelev ametnik

 

Ametikoht

Ametniku nimi

Telefon

E-post

Lisainfo

Jurist - peaspetsialist

 

Merike Kuklase

 

 

799 8905

 

 

merike.kuklase@polva.maavalitsus.ee

 

 

kabinet 16

 

 

Maatoimingud

 • Maatoimingud
 • Maa ostueesõigusega erastamine                                            
 • Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine                    
 • Vaba põllu- ja metsamaa erastamine                              
 • Reformimata riigimaa ajutiseks kasutamiseks andmine       
 • Riigimaa ajutise valitseja toimingud reformimata riigimaal                                                                    
 • Maa riigi omandisse jätmine                                                
 • Ehitiste omaniku kasuks riigimaale hoonestusõiguse seadmine                                                   
 • Hoonestusõigusega koormatud riigimaa võõrandamine                                                                     
 • Riigimaale kasutusvalduse seadmine                                
 • Kasutusvaldusesse antud maa võõrandamine                  
 • Riigimaa piiratud asjaõigusega koormamine              
 • Hüpoteegiga koormatud kinnistu jagamine, võõrandamine koos võlanõude ülekandmisega koormatud kinnistul
 • Nõusoleku andmine metsaraieks hüpoteegiga koormatud kinnistul                                                       
 • Järelmaksuga seotud toimingud hüpoteegiga koormatud kinnistul                                                      
 • Hüpoteegi kustutamine Eesti Vabariigi kasuks koormatud kinnistult                                      
 • Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamine          
 • Loa taotlemine kinnisasja omandamiseks            

 

Valdkonnaga tegelevad ametnikud

 

Ametikoht

Ametniku nimi

Telefon

E-post

Lisainfo

maa- ja omandireformi peaspetsialist

Helina Toom

799 8908

helina.toom@polva.maavalitsus.ee

kabinet 40

maatoimingute peaspetsialist

 

Ene Lellep

 

 

799 8925

 

 

ene.lellep@polva.maavalitsus.ee

 

 

kabinet 42