Maakonna sümbolid

 

                                                                                                  

 

 

    Põlvamaa vapp                                                                               Põlvamaa lipp

 

Põlva maakonna vapil on kuldsel kilbil kolm musta istuvat kobrast langeva talana.

 

Põlva maakonna lipul on valge ja rohelisega põigiti jaotatud väljal aupunktis Põlva maakonna vapp. Lipu laiuse ja pikkuse suhe on 7 : 11 ühikut, normaalsuurus on 105 × 165 cm. 

Maakonna vappi võivad kasutada kujunduselemendina kommunikatsioonikanalites ja infokandjatel ning muudel identiteeti kandvatel esemetel kooskõlas valitsuskommunikatsiooni korraldamise juhisega maavalitsus, maakonnas paiknev kohaliku omavalitsuse üksuse organ ja nende asutused. Teised isikud, asutused ja organisatsioonid võivad kasutada maakonna vappi kommunikatsioonikanalites ja infokandjatel ning muudel identiteeti kandvatel esemetel maavanema nõusolekul.

 

Maakonna lipu kasutamist korraldab maavalitsus. Maakonna lippu võivad kasutada maavalitsus, maakonnas paiknev kohaliku omavalitsuse üksuse organ, nende asutused, maakonna delegatsioonid maakonna esindamisel ja maakonna elanikud või maavanemalt loa saanud isikud, asutused ja organisatsioonid. Maakonna lippu võib kasutada laualipuna ning kujunduselemendina kommunikatsioonikanalites ja infokandjatel ning muudel identiteeti kandvatel esemetel.

 

Maakonna lipp heisatakse alaliselt maavalitsuse hoonel. Lippu võib heisata maakonna kohaliku omavalitsuse üksuse organi hoonel ja maakonna lipuväljakul. Maakonna lippu võib heisata maakonna pidupäevadel ja tähtsündmustel, samuti koos Eesti lipuga Eesti lipu seaduses sätestatud lipupäevadel ja teiste riikide lippudega. Maakonna lipu heiskamise osas on eelnõus jäetud kaalutlusõigus maavanemale. See laiendab lipu heiskamise võimalusi ning annab võimaluse maakonna eripära arvestades lipu heiskamist reguleerida. Lipu heiskamisel lähtutakse Eesti lipu kasutamise korrast ja heast tavast.

 

Maakonna vapi ja lipu kasutamist korraldab maavalitsus.