Pokumaa Sihtasutus

Pokumaa Sihtasutus on asutatud ja registrisse kantud Edgar Valteri üldtuntud ja -tunnustatud "Pokuraamatu" ainestikule tugineva teemapargi Pokumaa rajamiseks ja haldamiseks.

 

Pokumaa Sihtasutuse asutajad:
1. Eesti Vabariik (esindaja Põlva Maavalitsus)
2. Kanepi vald
3. Urvaste vald
4. Eestimaa Looduse Fond (ELF)
5. AS Eesti Post
6. Võro Selts VKKF
7. Edgar Valter

 

Pokumaa Sihtasutus (Pokumaa SA) asutati 23. mail 2000.a. Vastavalt sihtasutuse struktuurile on kõrgeim juhtimisorgan asutajaliikmete poolt nimetatud nõukogu. Nõukogu valib juhatuse, kes juhib sihtasutuse igapäevatööd.

 

2016. aastal on Pokumaa SA töös järgmisel kujul:
Pokumaa SA Nõukogu, koosneb järgmistest liikmetest:
Kurmet Müürsepp - nõukogu esimees (Külli Leppiku esindaja)
Gunnar Sarapuu - nõukogu liige (Urvaste valla esindaja)
Ria-Sadu Needo - nõukogu liige (Rahandusministeerium, Eesti Vabariigi esindaja)
Kristina Aabrams - nõukogu liige (Põlva Maavalitsuse esindaja)
Kalle Kasekamp - nõukogu liige (AS Eesti Posti esindaja)
Külli Leppik - nõukogu liige (Edgar Valteri pärija ja autoriõiguste omaja)

Liina Kersna - nõukogu liige (Külli Leppiku esindaja)
Evar Saar - nõukogu liige (MTÜ Võro Selts VKKF esindaja)
Urmas Kivirand - nõukogu liige (Kanepi valla esindaja)
Janika Ruusmaa - nõukogu liige (Eestimaa Looduse Fondi esindaja)

 

Pokumaa SA juhatus on üheliikmeline:
Nele Hendrikson (juhatuses alates 2016. aastast)