Järelevalve perekonnaseisutoimingute üle

Maavalitsus teostab järelevalvet perekonnaseisutoimingute üle:

  • Seadusandlike aktide järgimise üle vaimuliku poolt abielu sõlmimisega seonduvate perekonnaseisutoimingute tegemisel (koos Siseministeeriumiga). Alus: Perekonnaseisutoimgute seadus § 52 lg 1 p 2;
  • Kohaliku omavalitsuse perekonnaseisutoimingute tegemise seaduslikkuse üle, kui Siseministeerium peab seda vajalikuks ja pöördub vastava taotlusega maavalitsuse poole. Alus: Perekonnaseisutoimingute seadus § 52 lg 2.

Järelevalve sisu

Perekonnaseisutoimingute tegemise seaduslikkus (perekonnaseisutoimingutega seotud õigusaktide järgimine toimingute tegemisel vaimulike ja kohalike omavalitsuste perekonnaseisuametnike poolt).
 

Valdkonnaga tegelev ametnik:

Ametikoht

Ametniku nimi

Telefon

E-post

Lisainfo

 

perekonnaseisuametnik

 

 

Maiken Jüriöö

 

 

799 8921

 

maiken.jurioo@polva.maavalitsus.ee

kabinet 33