Regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmi 2017. aasta voorus said rahastust kaks Põlvamaa projekti

Regionaalsete investeeringutoetuste programmi komisjon otsustas 2017. aasta voorus Põlvamaalt toetada MTÜ Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Räpina Miikaeli Koguduse hooldekoduküttesüsteemi...

Regionaalsete investeeringutoetuste programmi taotlusvoor on avatud

Riigihalduse minister Arto Aas kuulutas välja toetuse taotlemise regionaalsete investeeringutoetuste programmist. „Riik toetab investeeringuid, mis parandavad laste, noorte, vanurite ja...

Regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmi 2016. aasta I voorus said rahastust kaks Põlvamaa projekti

Rahandusministeeriumi juurde moodustatud regionaalsete investeeringutoetuste programmi komisjon otsustas 2016. aasta I voorus toetada Värska Muusikakooli osalist rekonstrueerimist ning Veriora...

Regionaalsete investeeringutoetuste andmise programm

Taotlemine

1998. aastal käivitatud programmi eesmärk on investeeringute kaudu parandada maakonna tasandi teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti ning kohaliku tasandi teenuste säästlikumat korraldamist.

Programmi eesmärgi saavutamiseks antakse taotluse alusel  toetust laste, noorte, perede, vanurite ja puuetega inimeste õppimis-, hoolekande-, sportimis- ja vaba aja veetmise tingimuste parandamiseks vajalikeks investeeringuteks, mis on vajalikud programmi sihtgrupile teenuste osutamiseks.

Taotlusvoor on avatud 2. jaanuar - 1. märts 2018. a kuni kell 16.30.Taotluste esitamise tähtpäev on 1. märts 2018. a.

Maksimaalne toetuse summa ühe projekti kohta on 120 000  eurot ning minimaalne toetuse summa ühe projekti kohta on 20 000 eurot. Oma- ja kaasfinantseeringu minimaalne määr on 25% projekti abikõlblikest kuludest.

Taotlus tuleb esitada EAS-ile e-teeninduse kaudu.

Täpsem info leiab EAS veebilehelt.

Kontakt: Anne Lindma, anne.lindma@fin.ee; 611 3102 ja 509 8464.

Lisainfo ja -materjal:

 

Valdkonnaga tegelev ametnik Põlva Maavalitsuses

 

Ametikoht

Ametniku nimi

Telefon

E-post

Lisainfo

regionaalprogrammide ja teavitustegevuse peaspetsialist

 

Henari Kamenik

 

 

799 8903

 

henari.kamenik@polva.maavalitsus.ee

 

 

kabinet 41