Regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmi 2017. aasta voorus said rahastust kaks Põlvamaa projekti

Regionaalsete investeeringutoetuste programmi komisjon otsustas 2017. aasta voorus Põlvamaalt toetada MTÜ Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Räpina Miikaeli Koguduse hooldekoduküttesüsteemi...

Regionaalsete investeeringutoetuste programmi taotlusvoor on avatud

Riigihalduse minister Arto Aas kuulutas välja toetuse taotlemise regionaalsete investeeringutoetuste programmist. „Riik toetab investeeringuid, mis parandavad laste, noorte, vanurite ja...

Regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmi 2016. aasta I voorus said rahastust kaks Põlvamaa projekti

Rahandusministeeriumi juurde moodustatud regionaalsete investeeringutoetuste programmi komisjon otsustas 2016. aasta I voorus toetada Värska Muusikakooli osalist rekonstrueerimist ning Veriora...

Regionaalsete investeeringutoetuste andmise programm

Regionaalsete investeeringutoetuste programmi rahastatakse Eesti riigieelarvesse laekuvast hasartmängumaksust.


Regionaalsete investeeringute toetamise eesmärk.

 

Programmi eesmärk on investeeringute kaudu parandada maakonna tasandi teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti ning kohaliku tasandi teenuste säästlikumat korraldust. 

 

Programmi vahenditest toetatakse regionaalseid investeeringuid laste, noorte, perede, vanurite ja puuetega inimeste jaoks hoolekande, õppimise, sportimise ja vaba aja veetmise tingimuste parandamiseks.

Kes saavad toetust taotleda?


Kohalikud omavalitsused, va Tallinna linn; Mittetulundusühingud (MTÜ), mille tegutsemise eesmärk on suunatud avalikkusele ning mis ei ole äriühingu valitseva mõju all; Sihtasutused (SA), mille tegutsemise eesmärk on suunatud avalikkusele ning mis ei ole äriühingu valitseva mõju all.
 

Taotlemine


Taotluse esitamise tähtpäev on 15. jaanuar 2017.

Taotlust saab esitada EASile ainult avatud taotlusvooru ajal e-keskkonna kaudu.

 

 


Info programmi tingimuste ja taotlusvormide kohta on leitav EAS kodulehel. 

Regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmi esitatud taotluste prioriteetsuse hindamise maakondlik komisjon
 

Valdkonnaga tegelev ametnik

 

Ametikoht

Ametniku nimi

Telefon

E-post

Lisainfo

regionaalprogrammide ja teavitustegevuse peaspetsialist

 

Henari Kamenik

 

 

799 8903

 

henari.kamenik@polva.maavalitsus.ee

 

 

kabinet 41