Ühistranspordi järelevalve

Järelevalvet korraldatakse Põlva Maavalitsuse poolt sõlmitud avaliku teenindamise lepingu täitmise üle.

 

Seaduslik alus

Põlva Maavalitsusel on õigus

  • Järelevalve korras puuduste avastamisel teha märgukirju  ja ettekirjutusi rikkujatele;
  • Algatada väärteomenetlusi rikkujate (sõitjad, bussijuhid, bussiettevõte) suhtes;
  • Järelevalve tulemusena saadud andmete kasutamisega suunata ja koordineerida maakonna  ühistranspordi arengut.

Valdkonnaga tegelevad ametnikud

Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo

ühistranspordi inspektor

 

Eili Guhse

 

 

799 8914

 

 

eili.guhse@polva.maavalitsus.ee

 

 

kabinet 38

 

 

ühistranspordi inspektor

 

Merit Laur 799 8914 merit.laur@polva.maavalitsus.ee kabinet 38