Muudatused maakonnaliinide sõiduplaanides alates 01.01.2018

4A , 4B  – Räpina ja Mehikoorma vahelise ühistranspordi parendamiseks avatakse uued maakonnaliinid. 93 – Liini pikendatud Saatse muuseumini ning võimaldatud Saatse – Värska...

Muudatused ühistranspordis alates 17.12.2017

Kommertsvedaja Forcen Grupp OÜ lõpetab liinide 252 ja 253 teenindamise. Sõiduplaanid on kehtivad kuni 16.12.2017.   Liini 253 Põlva – Tartu – Tallinn alternatiiviks on Elroni reisid...

Muudatused maakonnaliinide sõiduplaanides alates 10.12.2017

Seoses raudteeaegade muutmisega on muudetud ka maakonnaliinide sõiduplaane, et tagada sujuv ühistranspordi kasutamine. Muutunud rongide sõiduplaan on kättesaadav SIIN!   81 ...

Muudatused kommertsliinide sõiduplaanides alates 01.12.2017

Põlva Maavalitus teatab, et kommertsvedaja Eesti Buss OÜ lõpetab kaugbussiliinide nr 292, 879, 716 teenindamise. Viimane veopäev on 30.11.2017 Et ei väheneks inimeste liikumisvõimalused on...

Ühistransport

Vastavalt Ühistranspordiseadusele korraldab reisijate vedu maakonnaliinidel Põlva Maavalitsus, kaugliinidel Maanteeamet ja rahvusvahelistel liinidel Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.

Põlvamaa on arenenud infrastruktuuriga maakond, kus teedevõrgu tihedus on kolmandiku võrra Eesti keskmisest kõrgem ning ühistranspordivõrk toimib 1200 kilomeetril. Aastane töömaht on 2 miljonit liinikilomeetrit. Maakonnaliinidel teenindatakse aastas ligi miljon reisijat.

Vastavalt Põlva Maavalitsusega sõlmitud avaliku teenindamise lepingule teenindab Põlva maakonna bussiliine alates 01.01.15 AS Go Bus.

Infot maakonnaliinide kohta saate AS GO Busi ööpäevaringselt infotelefonilt 12012

 

Põlvamaa bussiliinide ja maakonda läbivate kommertsliinide kohta leiab täiendavat infot Põlva ja Räpina bussijaamadest ja maakonna bussipeatustest.
Infot kõigi eestisiseste ühistranspordiliikide sõiduplaanide (bussi-, rongi-, lennuliinide ja ka praamiühenduste) kohta saab riiklikust ühistranspordiregitrist ÜTRIS aadressil: www.peatus.ee .

 

Valdkonnaga tegelevad ametnikud

Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo

ühistranspordi peaspetsialist

Sander Saar 799 8916 sander.saar@polva.maavalitsus.ee kabinet 38
ühistranspordi inspektor Eili Guhse  799 8914 eili.guhse@polva.maavalitsus.ee kabinet 38
ühistranspordi inspektor Merit Laur 7998914 merit.laur@polva.maavalitsus.ee kabinet 38