Muudatused maakonnaliinide sõiduplaanides alates 01.12.2017

77A , 77B , 77C – sõiduplaanid muudetud Mooste Vallavalitsuse taotluse alusel 85 , 89 – sõiduplaanid muudetud Orava Vallavalitsuse taotluse alusel 2A , 14 , 24B , 24C , 62A , ...

Muudatused maakonnaliinide sõiduplaanides alates 01.11.2017

1A , 1B – teisipäevastel ja kolmapäevastel koolipäevadel perioodil 07.11.2017 kuni 11.04.2018 käigus olevad maakonnaliinid, millega on võimalik käia Räpinast Värskasse ujumas ja hiljem...

Muudatused rongide ja rongipeatusi teenindavate bussiliinide sõiduplaanides alates 29.09.2017

Tulenevalt Tapa-Tartu raudteelõigu remonttööde lõppemisest muutub alates reedest, 29. septembrist Tartu-Koidula-Piusa rongi sõiduplaan. Taastub võimalus Tartus ümber istuda Tallinn-Tartu reisilt...

Muudatused maakonnaliinide sõiduplaanides alates 01.10.2017

70A – sõiduplaani muudetud Mikitamäe kooli laste parema teenindamise huvides 68A , 68B , 68C , 68D – sõiduplaanidesse lisatud peatus Turna põik 36A , 36B , 36C , 42A , 42B , ...

Ühistransport

Vastavalt Ühistranspordiseadusele korraldab reisijate vedu maakonnaliinidel Põlva Maavalitsus, kaugliinidel Maanteeamet ja rahvusvahelistel liinidel Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.

Põlvamaa on arenenud infrastruktuuriga maakond, kus teedevõrgu tihedus on kolmandiku võrra Eesti keskmisest kõrgem ning ühistranspordivõrk toimib 1200 kilomeetril. Aastane töömaht on 2 miljonit liinikilomeetrit. Maakonnaliinidel teenindatakse aastas ligi miljon reisijat.

Vastavalt Põlva Maavalitsusega sõlmitud avaliku teenindamise lepingule teenindab Põlva maakonna bussiliine alates 01.01.15 AS Go Bus.

Infot maakonnaliinide kohta saate AS GO Busi ööpäevaringselt infotelefonilt 12012

 

Põlvamaa bussiliinide ja maakonda läbivate kommertsliinide kohta leiab täiendavat infot Põlva ja Räpina bussijaamadest ja maakonna bussipeatustest.
Infot kõigi eestisiseste ühistranspordiliikide sõiduplaanide (bussi-, rongi-, lennuliinide ja ka praamiühenduste) kohta saab riiklikust ühistranspordiregitrist ÜTRIS aadressil: www.peatus.ee .

 

Valdkonnaga tegelevad ametnikud

Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo

ühistranspordi peaspetsialist

Sander Saar 799 8916 sander.saar@polva.maavalitsus.ee kabinet 38
ühistranspordi inspektor Eili Guhse  799 8914 eili.guhse@polva.maavalitsus.ee kabinet 38
ühistranspordi inspektor Merit Laur 7998914 merit.laur@polva.maavalitsus.ee kabinet 38