Uudised ja teated

Põlvamaa rahvaküsitlus andis üllatava tulemuse

23.05.2017

Haldusreformi rahvaküsitlus Vabariigi valitsuse ettepaneku osas omavalitsuste ühendamiseks tõi välja põneva erisuse. Vastse-Kuuste vald eristus küsitluse tulemuse osas selgelt teistest, avaldades 70-protsendilist toetust ettepanekule Kanepi, Valgj...  Loe edasi »

Põlva Maavalitsus

Riigihalduse ministri valitsemisalas oleva Põlva Maavalitsuse põhitegevusteks on maakorraldus-, maareformi-, sotsiaal- ja tervishoiu-, haridus-, noorsoo-, kultuuri-, spordi-, regionaalarengu-, planeeringu-, ettevõtlus-, majandus-, ühistranspordi-, rahvastiku toimingute, perekonnaseisu-, infrastruktuuri- ja keskkonnaalaste ülesannete täitmine. Sealhulgas regionaalarengu programmide elluviimine, infosüsteemidealase koostöö korraldamine ja kriisireguleerimisalase tegevuse korraldamine ning Euroopa Liiduga seonduv riigisisene teavitustegevus maakonnas. Maavalitsus on maavanemat teenindav ning maavanema juhtimisel töötav valitsusasutus, mis korraldab maavanema asjaajamist ja tehnilist teenindamist.