Maavalitsuses suveperioodil 1. juunist - 31. augustini kodanike vastuvõtt 8-12, 13-16!

Uudised ja teated

26. nädala eelinfo (26. juuni - 2. juuli)

26.06.2017

Esmaspäev, 26. juuni Kell 11 osaleb maavanem Igor Taro tsõõriklaual Setomaa tulevik. Info: Ruth Ruus, 799 8902. Neljapäev, 29. juuni Kell 10 osaleb maavanem Igor Taro ühistranspordi teemalisel nõupidamisel Põlva Gümnaasiumiga. Info: Ruth Ruus, 799...  Loe edasi »

Põlva Maavalitsus

Riigihalduse ministri valitsemisalas oleva Põlva Maavalitsuse põhitegevusteks on maakorraldus-, maareformi-, sotsiaal- ja tervishoiu-, haridus-, noorsoo-, kultuuri-, spordi-, regionaalarengu-, planeeringu-, ettevõtlus-, majandus-, ühistranspordi-, rahvastiku toimingute, perekonnaseisu-, infrastruktuuri- ja keskkonnaalaste ülesannete täitmine. Sealhulgas regionaalarengu programmide elluviimine, infosüsteemidealase koostöö korraldamine ja kriisireguleerimisalase tegevuse korraldamine ning Euroopa Liiduga seonduv riigisisene teavitustegevus maakonnas. Maavalitsus on maavanemat teenindav ning maavanema juhtimisel töötav valitsusasutus, mis korraldab maavanema asjaajamist ja tehnilist teenindamist.