Reedel, 28. aprillil toimub maavalitsuses kodanike vastuvõtt kella 14.30ni. Vabandame!

Uudised ja teated

17. nädala eelinfo (24. - 30. aprill)

24.04.2017

Esmaspäev, 24. aprill Kell 10 toimub eesti keele riigieksam, välisvaatlejatena osalevad haridusnõunik Katrin Ohakas, sotsiaalhoolekande peaspetsialist Margit Paju, lastehoolekande peaspetsialist Monika Riba ja kultuuritöö peaspetsialist Helje Põvv...  Loe edasi »

Põlva Maavalitsus

Riigihalduse ministri valitsemisalas oleva Põlva Maavalitsuse põhitegevusteks on maakorraldus-, maareformi-, sotsiaal- ja tervishoiu-, haridus-, noorsoo-, kultuuri-, spordi-, regionaalarengu-, planeeringu-, ettevõtlus-, majandus-, ühistranspordi-, rahvastiku toimingute, perekonnaseisu-, infrastruktuuri- ja keskkonnaalaste ülesannete täitmine. Sealhulgas regionaalarengu programmide elluviimine, infosüsteemidealase koostöö korraldamine ja kriisireguleerimisalase tegevuse korraldamine ning Euroopa Liiduga seonduv riigisisene teavitustegevus maakonnas. Maavalitsus on maavanemat teenindav ning maavanema juhtimisel töötav valitsusasutus, mis korraldab maavanema asjaajamist ja tehnilist teenindamist.