Uudised ja teated

« Tagasi

Noorsootöö valdkonna tunnustamine 2016

Käes on aeg märgata ja tunnustada enda ümber toimetavaid tublisid inimesi, organisatsioone ja olulisemaid algatusi noorsootöö valdkonnas.

 

Noorsootöö valdkonna  tegijate  tunnustamise eesmärk on  esile tõsta  noorsootöösse panustanud ning valdkonda edendanud inimesi ja organisatsioone ning silmapaistvamaid ja olulisemaid algatusi, millel on oluline mõju kohalikul, maakondlikul või üleriigilisel tasandil.

 

Kandidaatide esitamine:

Kandidaate võivad esitada kõik juriidilised ja füüsilised isikud (sh üleriigilised noorte- ja noorsooühingud, katusorganisatsioonid, koolid, kohalikud omavalitsused ja maavalitsused jne) järgmistes kategooriates:

 

 • aaasta noorsootöötaja (1);
 • aasta huvikool;
 • aasta noortekeskus;
 • aasta noorteühing;
 • aasta osaluskogu;
 • aasta noortemalev;
 • aasta noortelaager;
 • aasta kohalik omavalitsus;
 • aasta noortevaldkonna sõber/toetaja (2);
 • aasta sündmus/algatus/koostöö noorsootöös;
 • pikaajaline panus noortevaldkonda.

(1) Kandidaadina võib esitada huvikooli töötajaid, noortekeskuse töötajaid, noorsootöötajaid koolis, noorteühingus, osaluskogus, noortemalevas, noortelaagris, vabatahtlikke noorsootöötajaid, kohaliku omavalitsuse noorsootöö spetsialiste jne.

(2) Kandidaadina võib esitada ettevõtteid, organisatsioone, asutusi, inimesi jne, kes panustavad noortevaldkonda, kuid igapäevaselt tegutsevad muus valdkonnas.

Kandidaatide esitamiseks üleriigiliseks tunnustamiseks tuleb täita kandidaadi esitamise vorm ja saata see otse Eesti Noorsootöö Keskusele 1. novembriks 2016 läbi elektroonse vormi https://www.entk.ee/2016, meiliaadressile tunnustamine@entk.ee või postiaadressile Tõnismägi 11, 15192 Tallinn 15192.

 

Maakondlikul tasandil jagatakse tunnustust järgmistes kategooriates:

 

 • aasta noorsootöötaja (1);
 • aasta huvikool;
 • aasta noortekeskus;
 • aasta kohalik omavalitsus;
 • aasta noortevaldkonna sõber/toetaja (2);
 • aasta sündmus/algatus/koostöö noorsootöös;
 • pikaajaline panus noortevaldkonda.

(1) Kandidaadina võib esitada huvikooli töötajaid, noortekeskuse töötajaid, noorsootöötajaid koolis, noorteühingus, osaluskogus, noortemalevas, noortelaagris, vabatahtlikke noorsootöötajaid, kohaliku omavalitsuse noorsootöö spetsialiste jne.

(2) Kandidaadina võib esitada ettevõtteid, organisatsioone, asutusi, inimesi jne, kes panustavad noortevaldkonda, kuid igapäevaselt tegutsevad muus valdkonnas.

Kandidaatide esitamiseks maakondlikuks tunnustamiseks tuleb täita kandidaadi esitamise vorm ja saata see Põlva maavalitsuse noorsootöö eest vastutavale isikule 21. oktoobriks 2016 e-maili aadressile karin.viljus@polva.maavalitsus.ee.

 

Kandidaatide hindamine ja tunnustamine maakondlikul tasandil:

 

·         Põlvamaa noorsootöö valdkonna tunnustamise komisjon valib maakondlikes kategooriates välja neile esitatud kandidaatide seast ühe kandidaadi ning edastab ettepaneku kandidaatide maakondlikuks tunnustamiseks Põlva maavanemale ja Põlvamaa  Omavalitsuste  Liidu  esimehele.

·         Maakondlikus seitsmes kategoorias esitatud kõiki kandidaate tunnustatakse ja tänatakse 3. novembril 2016 toimuval Põlvamaa noortekonverentsil Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses.

 

NB! Kandidaati võib paralleelselt esitada nii üleriigiliseks kui ka maakondlikuks tunnustamiseks. 

 

TUNNUSTAMISE VORMID:

 

Kandidaadi esitamise vorm (noorsootöötaja)

Kandidaadi esitamise vorm (organisatsioon või asutus)

Kandidaadi esitamise vorm (pikaajaline panus)

Kandidaadi esitamise vorm (sõber või toetaja)

Kandidaadi esitamise vorm (sündmus või algatus või koostöö)

 

Lisainfo:

Karin Viljus

karin.viljus@polva.maavalitsus.ee

tel. 799 8945/ 5855 2772