Uudised ja teated

« Tagasi

Rahvaküsitlus elanike arvamuse väljaselgitamiseks 21. - 22. mail

Kas toetate Ahja, Laheda, Kanepi, Kõlleste, Mooste, Põlva, Valgjärve ja Vastse-Kuuste valla ühendamist Põlva vallaks?

 

21. – 22. mail 2017. a korraldab Põlva Maavalitsus elanike arvamuse väljaselgitamiseks küsitluse Vabariigi Valitsuse algatatud haldusterritoriaalse korralduse muutmise kohta – Põlva valla moodustamiseks Ahja, Laheda, Kanepi, Kõlleste, Mooste, Põlva, Valgjärve ja Vastse-Kuuste valla ühendamisel.

 

Küsitlusest on õigus osa võtta igal küsitluse ajaks vähemalt 16-aastaseks saanud elanikul, kes Eesti rahvastikuregistri andmetel elab püsivalt Ahja, Laheda, Kanepi, Kõlleste, Mooste, Põlva, Valgjärve ja Vastse-Kuuste valla territooriumil.

 

Elanike küsitlus toimub elektrooniliselt ja küsitluspunktides. Küsitluspunktid asuvad vastavalt elukohale:

 

Ahja vallas – Ahja Kultuurimaja, Illimari 6, Ahja, tel 799 3971

Laheda vallas – Laheda vallavalitsus, Külakeskuse, Tilsi, tel 799 9340

Kanepi vallas – Kanepi vallamaja, Turu põik 1, Kanepi, tel 797 6311

Kõlleste vallas – Kõlleste vallamaja, Pargi 3, Krootuse, tel 518 9404

Mooste vallas – Mooste vallamaja, Säässaare küla, tel 792 5419

Põlva vallas – Põlva Kultuuri- ja Huvikeskus, Kesk 15, Põlva, tel 5883 6907

Valgjärve vallas – Saverna külakeskus, Kooli tee 5, Saverna, tel 799 8470

Vastse-Kuuste vallas – Vastse-Kuuste vallamaja, Tiigi 5, Vastse-Kuuste, tel 797 6382, 5165862

 

Küsitlusel saab vastata küsimusele: „Kas toetate Ahja, Laheda, Kanepi, Kõlleste, Mooste, Põlva, Valgjärve ja Vastse-Kuuste valla ühendamist Põlva vallaks?" vastusevariandiga „jah" ja „ei".

 

Küsitluspunktid on avatud 21. – 22. mail 2017 kella 10 – 18. NB! Kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument!

 

Elektrooniliselt saab küsitlusele vastata 21. mail 2017. a kella 8.00 kuni 20.00-ni maavalitsuse või vastava kohaliku omavalitsuse veebilehel.

 

Elektroonilise küsitluse korral on võimalik varasemat arvamust muuta elektroonilise küsitlusperioodi jooksul, korrates sama protseduuri või tehes seda küsitluspunktis küsitluslehel arvamuse andmisega.

 

Isik, kelle tervislik seisund või mõni muu mõjuv põhjus on takistuseks tema vahetule osalemisele küsitluspunktis, võib taotleda küsitluslehe täitmist kodus. Küsitluslehe kodus täitmise taotlus tuleb esitada asjaomasele küsitluspunktile hiljemalt 22. maiks 2017. a kella 15-ks.

 

Maavanema korraldus küsitluse läbiviimise kohta

 

Lisainfo:

Kristina Aabrams

maasekretär

Põlva Maavalitsus

799 8901

kristina.aabrams@polva.maavalitsus.ee