Uudised ja teated

« Tagasi

Kohaliku omaalgatuse programmi sügisvooru tulemused

Maavanema 06.11.2017 korraldusega rahastatakse Põlva maakonnale 2017. aastaks eraldatud kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) vahenditest sügisvoorus kokku 19 projekti kahest meetmest kogumahus 27 770,19 eurot.

 

Kokku esitati sügisvooru 27 taotlust, millest 25 läksid hindamisele ja kaks taotlust olid nõuetele mittevastavad. 12 taotlust esitati meetmesse üks ja 15 taotlust meetmesse kaks.

 

Meede 1 „Kogukonna areng" toetatud projektid

 

Jrk nr

Taotleja

Projekti nimi

Toetus (euro)

1

MTÜ Luumisõ Kõrd

 

Uma Pido matkasarja - "Määne oma seo maa? Kaemi perrä!" korraldamine Põlva maakonnas

 

1 751,35

2

MTÜ Rosma Haridusselts

Loeng-seminaride sari õpetajatele ja lapsevanematele

1 372,50

3

MTÜ Karilatsi Küla Selts

Tark ei torma

462,00

4

MTÜ Veriora Tsunft

Õppereis "Kogemustega koostööni"

1 801,80

5

MTÜ Folgisellide Selts

Noortele rahvamuusika meistriklasside korraldamine ja neile eraldi noortepäeva loomine rahvamuusikatöötluste festivaliks Moisekatsi Elohelü

1999

6

MTÜ Kodukant Lootvina

Lootvina külaelu särahetked

1 743,00

7

MTÜ Krootuse Kultuuriselts

Kogumik „Hetki Karaski - Krootuse koolist 250"

2 000,00

8

MTÜ Orava

Ikka esivanemate radadel

1 160,00

9

MTÜ Vastse-Kuuste naisteklubi Kolmapäev

Motivatsioonipäev: kuidas oma tegemistes kaugemale jõuda

633,00

10

Setomaa Rahvahariduse Selts MTÜ

Sada kirja 100. sünnipäevaks

1 308,75

KOKKU

14 231,40

 

 

Meede 2 „Elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine" toetatud projektid

           

Jrk nr

Taotleja

Projekti nimi

Toetus (euro)

1

MTÜ Kodukant Lootvina

Lootvina Naise käsitöökambri loomine

2 000,00

2

MTÜ Taevaskoja

Teeme unikaalse bussijaama korda

840,10

3

Kultuuriselts Viruskundra

Kiritelgedel kootud rahvusmustrid

2 000,00

4

MTÜ Leevakk

Vihm ei sega meid! Vabaõhuürituste sujuvam korraldus Leevakul

1 100,00

5

MTÜ Orava

Näpud tööle

2 000,00

6

MTÜ Alle-Saija Teatritalu

Alle-Saija Teatritalu publikuala arendamine, I etapp

2 000,00

7

MTÜ Rosma Haridusselts

Rosma lasteaia nukumängu etendused

668,40

8

MTÜ Jalgpalliklubi Lootos

Veetöötlusseadme ostmine ja paigaldamine

1 975,00

9

MTÜ Rasina Külaarendamise Selts

Rasina külakeskuse saal-võimlasse toolide soetamine

955,29

KOKKU

13 538,79

 

KOP-i programmi rahastab Rahandusministeerium läbi Kodaniku Ühiskonna Sihtkapitali ja eesmärk on kohaliku arengu ja kogukondade elujõulisuse edendamine kogukondliku initsiatiivi, koostöö ja identiteedi tugevdamise ning kohalike elanike teadmiste ja oskuste kasvu kaudu. KOP-ist toetatakse kogukonna liikmete aktiivset osalemist kohalikus arengus ja ühiskonnas kaasarääkimisel, kogukonnapärandi säilitamist tulevaste põlvede jaoks ning kogukonnateenuste arendamist.

 

Ühtlasi annab Põlva maavalitsus teada, et alates 16.11.2017 tuleb kõik KOP toetustega seotud aruanded esitada maavalitsuse asemel SA-le Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK). Aruanded tuleb saata aadressile kop@kysk.ee.

 

Alates 16.11.2017 on KÜSK samuti taotlejate kontaktisikuks juhul, kui on soovi teha projekti aja- ja tegevuskavas või eelarves muudatusi või saada nõustamist projekti elluviimise osas.