Euroopa Parlamendi simulatsioonimäng Räpina Ühisgümnaasiumis

12. aprillil toimus Räpina Ühisgümnaasiumis simulatsioonimäng „Euroopa Parlament". Mängus osalesid 11. klassi õpilased ning selle eesmärgiks oli tekitada õpilastes huvi ühiskonnas toimuva vastu, täiendada teadmisi Euroopa Liidu ja selle toimimise kohta. Mängu juhtis MTÜ HeadEst asutaja, suhtlemiskoolitaja Epp Adler.

 

Õpilased said läbi proovida Euroopa Parlamendi töökorralduse alustades komisjonides seadusandlike ettepanekute väljatöötamisest ning lõpetades täiskogu istungil toimunud hääletamisega.

 

„Mängu juures on kõige olulisem julgus rolli sisse elada ning oma argumente veenvalt kaitsta," kommenteeris pärast mängu Adler ning oli meeldivalt üllatunud õpilaste tugevatest eelteadmistest Euroopa Liidu institutsioonide ja seadusloome protsessi kohta. Mänguga jäid rahule ka õpilased, kellele enim tekitas elevust seaduseelnõude hääletusprotsess.

 

Üritust aitas läbi viia ja korraldada Europe Direct Põlvamaa teabekeskus, kes õpilastele oma tegemisi tutvustas ning ELi alaseid infomaterjale jagas.

 

 

 

Euroopa Parlamendi simulatsioonimäng koos EL Eesti eesistumisega

Märts/aprill 2017

 

Eesmärk:  aidata  äratada õpilastes huvi ühiskonnas toimuva vastu; mõista mida  teevad, kuidas toimivad ja milleks üldse eksisteerivad demokraatlikud  juhtimisasutused  Euroopas  ja  teistel tasanditel;  tutvustada  seadusloome  protsessi, Euroopa Parlamendi toimimist ja EL Eesti eesistumisega seotud tegevusi;

 

Teema: Koostöös Euroopa Parlamendi Infobüroo ja MTÜ HeadEst´iga viime Põlva gümnaasiumi õpilastele läbi simulatsioonimängu „Euroopa Parlament". See on  hariduslik mäng  15-19-aastastele õpilastele, kus mängitakse läbi Euroopa Parlamendi istung ja töö komisjonides. Simulatsioonimäng kestab kaks  akadeemilist  tundi.

 

- Mängust  võtab  osa kuni 20-30  õpilast.

- Mängu kestus kuni 90 minutit

- Tutvustab EL institutsioone, Euroopa Parlamendi toimimist, EL Eesti eesistumist ja seadusloomelist tegevust

- Edendab õpilaste teadmisi Euroopast ja Euroopa tunnetust

- Aitab mõista demokraatlikke protsesse ja tekitada huvi ühiskonna toimimise vastu

- Õpetab  meeskonnatööd,  argumenteerimist,  küsimuste  koostamist,  esitamist  ja  neile  vastamist  ning oma seisukohtade esitlemist

- Arendab avaliku esinemise oskuseid ja julgust

- Aitab mõista ja demonstreerib arvamuste ja seisukohtade paljusust

- Aitab mõista individuaalsete ja kollektiivsete seisukohtade erinevusi ning vajalikkust.

 

Partnerid: Euroopa Parlamendi Infobüroo, Riigikantselei, MTÜ HeadEst, Põlva Riigigümnaasium

Sihtrühm: gümnaasiumiõpilased