Europe Direct Põlvamaa Facebook

2017. aasta jaanuaris "Europe Direct´i Põlvamaa teabekeskus" nimelise Facebook'i lehe loomine, mille eesmärgiks on olla infoallikaks Euroopa Liiduga seotud teabe vahendamisel kohalikule kogukonnale, tõsta teadlikkust ELst ja suurendada teabekeskuse nähtavust kodanike seas.

Peamiselt on lehe eesmärgiks anda usaldusväärset infot Euroopa Liidu kohta, teavitada kogukonda olulisematest sündmustest euroliidu poliitikas ning vahendada Euroopa Komisjoni sõnumeid ja Euroopa Komisjoni Eesti esinduse 2017. aasta kommuniaktsiooni prioriteete. Jagatakse infot digitaalse ühisturu, ühtse migratsioonipoliitika ja teiste Euroopa Komisjoni algatuste kohta, mis pakuvad enim huvi Eesti elanikele, samuti leiab kajastamist Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumine, mis saab toimuma 2017. a teises pooles. 

 Kohalikku tasandit silmas pidades saab lehe abil üldsust teavitada maakonna erinevate sihtrühmade osalemisest Euroopa Liiduga seotud algatustes või projektides.

Sotsiaalmeedia roll infoallikana on aastast aastasse tõusnud ning seda ka vanema põlvkonna infotarbimise harjumusi arvestades, mistõttu aitab teabekeskuse Facebook'i leht infot operatiivselt veelgi suuremale hulgale inimestele kättesaadavaks teha.

 

Teabekeskuse töö efektiivsemaks muutmiseks ootame kodanike tagasisidet teabekeskuse tegevuse ja korraldatud ürituste kohta. Selleks jagame internetis olevat tagasisideankeeti ka teabekeskuse Facebook´i lehel ja kutsume inimesi andma tagasisidet teabekeskuse teenuste kohta.

Facebooki aadress saab olema ka Põlva maavalitsuse kodulehel, kus on põhiteave teabekeskuse kohta.

 

Korraldame iga kuu kampaania või auhinnamängu (v.a suvekuud), millega juhime tähelepanu Euroopa Liidu olulisematele sündmustele ja tähtpäevadele või reklaamime teabekeskuse korraldatavaid üritusi.

 

ED PÕLVAMAA FACEBOOKIS