Euroregiooni koostööpäev Põlvamaal

Veebruar 2017 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses

 

Eesmärk:  arendada EL piirialade Eesti, Läti ja Venemaa vahelisi koostöö alaseid suhteid kultuuri ja käsitöö valdkonnas. Võimaldada Kagu-Eesti käsitööseltsidel leida kontakte Läti, Vene piirialadel ja alustada koostööd.  Aidata kaasa Kagu-Eesti kultuurikollektiivide piiriüleste kontaktide loomisele
Tõsta teadlikkust eri piirkondade kultuurialasest tööst, läbi seminaride ja mõttekodade koostada ühine kultuurialase koostöö tegevuskava aastateks 2017-2020. 

14. veebruaril  toimub terve päeva jooksul erinevad tegevused kolme Lõuna-Eesti maakonna (Valga, Võru, Põlva), Läti kaheksa omavalitsuse (Vidzeme ja Latgale regioon), Pihkva linna ja oblasti viie rajooni (Pihkva, Gdov, Petseri, Sebež, Põtalovo) kultuuriorganisaatorite, kultuurikollektiivide ning käsitööliste, omavalitsuste kohtumine Põlvas. Koostööpäev algab kella 10.00 ja lõpeb 19.30, kokku osalejaid 150-200. Sündmuse üheks partneriks on MTÜ Euregio Pskov-Livonia, mis on Põlvamaa, Võrumaa ja Valgamaa Omavalitsuste Liitude poolt loodud organisatsioon piiriülese koostöö edendamiseks. Euregio Pskov-Livonia sektsioonid on ka Lätis ja Pihkvas.

Üritus koosneb järgmistest tegevustest: Läti ja Vene kultuurikollektiivid annavad maakonnas lühikontserdi, et tutvustada kooliõpilastele eri kultuure. Samal ajal toimuvad käsitöö õpikojad ja kontaktide vahetus Põlvas. Toimub kultuuri teemaline seminar kuni 3 h, kus iga piirkond teeb ülevaate oma kultuurivaldkonnast ja toob välja hea rahvusvahelise koostöö näite jagades EL kogemust. Rühmatöös kaardistatakse vajadusi ja ootusi, mille aktiivsete arutelude abil selgitatakse välja võimalik edasine koostöö, mille tulemusena valmib 2017-2020 ühistegevuste kava.

Paralleelselt toimub käsitöö valdkonna seminar, kus käsitööhuvilised kolmest riigist saavad ülevaate käsitöö turunduse teoreetilisest osast ja praktilise EL kogemuse näite Räpina Loomemaja (EL toetuse abil valminud, Eesti-Läti-Vene piiriülene koostööprogramm 2007-2013) käivitamisest kuni igapäevase toimimiseni. Õhtul toimub 1,5 h kontsert, kus esinevad iga piirkonna kultuurikollektiivid.

 

Partnerid: MTÜ Euregio-Pskov Livonia, Põlva-, Valga-, Võru Maavalitsus, Võru-, Valga-, Põlva Rahvakultuuri Keskuse Kagu-Eesti maakondade töötajad

 

Sihtrühm: kultuuri valdkonna töötajad, käsitöömeistrid-ettevõtjad, omavalitsuste juhid

Kolme riigi käsitöö- ja kultuuriinimesed kogunesid Põlvas

Eile Põlva Huvi- ja Kultuurikeskuses toimunud rahvusvahelisel koostööpäeval "Sõbralikult koos" vahetasid Eesti, Vene ja Läti käsitöömeistrid kogemusi eesmärgiga uuendada kontakte ning saada ideid väikeettevõtluse arendamiseks. Päeva lõpetas ühiskontsert, kus astusid üles kolme regiooni laulu- ja tantsukollektiivid.

 

Kagu-Eesti, Põhja-Läti ja Pihkva regioonide käsitöömeistreid ja kultuuritöötajad ning tantsu- ja laulukollektiive tervitanud Põlva maavanem Igor Taro lausus oma avakõnes, et koostööpäev annab võimaluse vanade kontaktide ülessoojendamiseks ning uute partnerite leidmiseks. "Kõiki meie piiriäärseid regioone ühendab kaugus suurtest keskustest, mis on samas meie eripäraks ja võimaluseks. Igal piirkonnal on midagi pakkuda ning koos tegutsedes saame üksteist tugevdada - ühel on näiteks olemas ressurss, teisel oskus ja kolmandal võimalus anda tootele lisandväärtus," rääkis Taro omavahelise koostöö olulisusest.

 

Ligi kahe ja poolesaja osalisega üritusel toimusid lisaks käsitöölaadale eraldi seminar käsitöölistele ja töötuba kultuuritöötajatele, mille eesmärgiks oli luua toimiv ja tegus piiriülene koostöövõrgustik ning kavandada esmased tegevused selle käivitamiseks. Lisaks tegutsesid kultuurikeskuses mitmed töötoad, kus sai näiteks õppida tegema kirivöid, seto pitsi, pakutrükki, lukuprossi, märkmikku, punuda säärepaelu ja valmistada käsitöönukke. Väga omanäoline oli Pihkva käsitöömeistrite vilditud seinapannoode valmistamise töötuba.

 

Päeva ühe peakorraldaja, Põlva maavalitsuse regionaalarengu nõuniku Rutt Riitsaari sõnul oli koostööpäeva üheks olulisemaks tulemuseks kultuuritöötajate tegevuskava välja töötamine, mille koondab kokku MTÜ Euregio Pskov-Livonia ja mis saab aluseks lähiaastate kultuurialasele koostööle. „Lisaks saadi ülevaade Põhja-Läti ja Pihkva muusika- ja tantsukollektiivide repertuaarist, keda on läheneval suvel hea oma kultuurisündmustele esinema kutsuda. Õhtune kontsert, kuhu oli kaasatud lavastaja Kristo Toots, oli väga mitmekesine ja andis ülevaate Võru, Valga, Põlva maakondade ning Põhja-Läti ja Pihkva rajooni lauljate, tantsijate ja muusikute paremikust," sõnas Riitsaar.

 

Koostööpäeva korraldasid MTÜ Euregio Pskov-Livonia, Põlva Maavalitsus ja Rahvakultuuri Keskus ning seda toetasid Kultuurkapital, Europe Direct Põlvamaa teabekeskus, Eesti Rahvakultuuri Sihtkapital, Eesti Käsitöö Liit.

 

Põlvas toimub rahvusvaheline käsitöö ja kultuuri päev

14. veebruaril Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses toimuv rahvusvaheline käsitöö ja kultuuri päev pakub päeva jooksul võimaluse tutvuda Eesti, Vene ja Läti käsitöömeistrite ning tantsu- ja laulukollektiivide loominguga. Lisaks toimuvad teemakohased seminarid ja töötoad, mille peamiseks eesmärgiks edendada regioonidevahelist koostööd.

 

Päev saab alguse kell 10 käsitööettevõtlusele keskenduva seminariga, mida viivad läbi mikroettevõtja ja Leisi käsitöökoja omanik Maire Forsel ning MTÜ Seto Käsitüü Kogo tegevjuht Ingrit Kala. Pärast lõunat toimub OÜ Teraviku moderaatorite Meel Valki ja Kaarel Vaidla juhtimisel töötuba piirkondade kultuuritöötajatele.

 

Lisaks on pärast lõunat kõigile külastajatele avatud mitmed Põlva-, Valga- ja Võrumaa, Põhja-Läti ja  Pihkva käsitöömeistrite töötoad, kus on võimalik omandada nii uusi oskusi kui saada ideid tulevikuks. Huvilistel on võimalik õpetatavaid töövõtteid ise järele proovida või soetada vastavad käsitööesemed.

 

Päeva lõpetab kell 18 algav kontsert, kus lisaks Põlva-, Valga-, Võrumaa kollektiivididele astuvad üles külalised Põhja-Lätist ning Pihkvast. 

 

Sündmuse ühe korraldaja, Põlva maavalitsuse regionaalhalduse nõuniku Rutt Riitsaare sõnul on ürituse eesmärgiks arendada Euroopa Liidu piirialade Eesti ja Läti ning Venemaa vahelisi koostööalaseid suhteid kultuuri ja käsitöö valdkonnas. „Pakume Põlva-, Võru- ja Valgamaa käsitööseltsidele võimaluse leida kontakte Põhja-Lätist ja Pihkva regioonist, et naabrite vahelist ühistegevust hoogustada. Samuti aitab päev kaasa Kagu – Eesti kultuurikollektiividel piiriüleseid suhteid luua, mis pikas perspektiivis võiks päädida ühise tegevuskava koostamisega järgnevateks aastateks."  

 

Seminaridel osalemiseks tuleb registreerida aadressil kati.taal@rahvakultuur.ee hiljemalt 10. veebruariks ( osalejate arv on piiratud). Seminarid ja kontsert on kõigile tasuta.

 

Koostööpäeva korraldavad MTÜ Euregio Pskov-Livonia, Põlva Maavalitsus ja Rahvakultuuri Keskus ning seda toetavad lisaks eelmainitutele Kultuurkapital, Europe Direct Põlvamaa teabekeskus, Eesti Rahvakultuuri Sihtkapital, Eesti Käsitöö Liit.

 

Lisainfo:

Rutt Riitsaar

Põlva maavalitsus  

rutt.riitsaar@polva.maavalitsus.ee

Tel 52 71906