Hallatavad asutused läbi aegade

Vabariigi valitsuse 02.03.1994 korraldusega nr 129 (RT 1994, 15, 285) jäeti 31.12.1993 seisuga maavalitsuste halduses olnud kutsekoolid, erikoolid, muuseumid, lastekodud, hooldekodud ja maakondades paiknevad Päästeameti allüksused maavalitsuste haldusesse.

 

Põlva Maavalitsuse hallatavad asutused:

 

Põlva Maakonna Arhiiv 1954-1998

Põlva Spordihoone 1973-2001

Põlva Hooneregister 1990-2003

Leevi Internaatkool 1997-31.07.2004

Põlvamaa Päästeteenistus 1990-2004

Põlva Talurahvamuuseum 1990-2008

Erastvere Erihooldekodu 1990-2007

Tilsi Lastekodu 1994-2015