Haldusjärelevalve teostamine Põlva maakonna haridusasutustes

Seaduslik alus

 

2016/2017. õppeaastaks kavandatud riiklik ja temaatiline järelevalve

 

2015/2016. õppeaastal teostatud temaatiline järelevalve

 

2014/2015. õppeaastal teostatud temaatiline järelevalve

 

2013/2014. õppeaastal teostatud temaatiline järelevalve

 

2012/2013. õppeaastal teostatud temaatiline järelevalve

 

2011/2012. õppeaastal teostatud temaatiline järelevalve

 

Valdkonnaga tegelev ametnik

Ametikoht

Ametniku nimi

Telefon

E-post

Lisainfo

haridusnõunik

Katrin Ohakas

799 8944

katrin.ohakas@polva.maavalitsus.ee

 

kabinet 22