Isikule õigustatud huvi korral rahvastikuregistri andmete kinnitatud väljavõtte või väljatrüki väljastamine

Maavalitsus on alates 01.01.2016 kohustatud tagama füüsilisele ja juriidilisele isikule õigustatud huvi korral juurdepääsu rahvastikuregistri andmetele juhul, kui taotleja taotleb ühes kuus samal eesmärgil andmete väljastamist kuni 20 isiku kohta korraga. Riigilõiv ühe isiku andmete kinnitatud väljavõtte või väljatrüki väljastamise eest on 5 eurot.
 
Andmete saamise avalduses tuleb isikul märkida järgmised andmed:
•kelle andmeid soovitakse saada (soovitavalt isikukood, nimi)
•milliseid andmeid soovitakse saada
•milleks andmeid soovitakse saada.
 
Õigustatud huvi alusel andmete väljastamisest keeldutakse, kui taotleja õigustatud huvi ei ole piisavalt põhjendatud või andmete väljastamisega võib tekitada kahju isiku huvile, kelle andmetele juurdepääsu taotletakse. Sellisel juhul võib taotleja soovil küsida isikult, kelle andmete väljastamist soovitakse, nõusolekut tema andmete väljastamiseks või edastada isikule taotleja andmed. Nõusoleku saamisel väljastatakse taotlejale taotletud andmed.
 

Kui tegemist on päringuga enama kui 20 isiku kohta, võimaldab juurdepääsu andmetele rahvastikuregistri volitatud töötleja, kelleks on alates 01.01.2016 AS Andmevara asemel Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus (SMIT). Selleks tuleb pöörduda SMITi poole e-posti aadressil abi@rahvastikuregister.ee või telefonil 612 4444.

 

Rahvastikuregister on andmekogu, mis koondab Eesti kodanike, Eestis elukoha registreerinud Euroopa Liidu kodanike ja Eestis elamisloa või elamisõiguse saanud välismaalaste peamisi isikuandmeid. Registri haldamise ja arendamise eest vastutab siseministeerium.

 

 
Info:

Maiken Jüriöö

perekonnaseisutoimingute peaspetsialist
799 8921