Kagu - Eesti [eel]arvamusfestival 2017

Eesti Maanteemuuseum, 14. juuli 2017

 

Eesmärk

Kagu-Eesti [eel]arvamusfestivali eesmärk on arendada arutelu­ ja suhtluskultuuri ning motiveerida Kagu-Eestis elavaid või selle piirkonnaga seotud inimesi mõtlema Kagu-Eestile olulistel teemadel, nende kohta arvamust avaldama ning muutusi ellu kutsuma. Tegemist on Paides toimuva arvamusfestivali paralleelsündmusega ja see saab toimuma teist korda. Esimest Kagu-Eesti [eel]arvamusfestivali külastas päeva jooksul ligi 1000 inimest.

Festivalil saab olema vähemalt kolm teemaala, millest üks keskendub põhjalikumalt Euroopa Liiduga seonduvatele teemadele ja kuhu teemakorje käigus saavad kõik ise teemasid pakkuda. Iga aruteluala hõlmab endas mitut paneeldiskussiooni, kus vastava valdkonna asjatundjad moderaatori juhtimisel diskuteerivad.

 

Teema

Viimase aja sündmused (nt. Brexit) ning 2017. aasta teises pooles algav Eesti eesistumisperiood Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja rollis on heaks võimaluseks arutleda Euroopa Liidu tuleviku teemadel ning seejuures ka Eesti rolli üle selles.

 

Partnerid

Kolme maakonna (Põlva-, Valga- ja Võru) inimesed ja organisatsioonid.

 

Sihtrühm

Eelkõige Kagu-Eesti elanikud ning piirkonnaga seotud inimesed, kuid oodatud on kõik huvilised.