13.04.14

Kolme Kagu-Eesti maavalitsuse ametnike (arengutöötajate) õppereis

3. aprillil 2014, Tallinnas

Maakondade vahelise koostöö tugevdamine, kogemuste vahetamine ja uute teadmiste omandamine. Europe Direct'i Põlvamaa, Võru ja Valgamaa teabekeskused korraldavad üheskoos kolme maakonna maavalitsuste ametnikele mõeldud õppereisi/seminari, mille peaeesmärk on hankida oskusteavet avaliku sektori jaoks ELi pakutavatest kasulikest ja tulevikku suunatud võimalustest, vahetada kogemusi ning koostöös edendada eelpoolnimetatud maakondade ühishuve ja regionaalset arengut ELi toel.

 

Külastatakse  Euroopa Komisjoni Eesti esindust, kus toimub seminar üldistel Euroopa Liiduga seotud teemadel (10 aastat Euroopa Liitu ja NATOs olemist, EL toetusprogrammid jne), lisaks jagatakse infot Euroopa Komisjoni teabevahetusprioriteetide ning Euroopa Parlamendi valmimiste kohta. Seejärel tutvutakse ELi toel valminud objektiga (Tallinna Meremuuseum/Lennusadam) ideede saamise eesmärgil. Ürituse korraldamisel pannakse suurt rõhku maavalitsuste ametnike ELi alaste teadmiste suurendamisele, et nende pikaajaliselt planeeritud tegevused oleksid eesmärgistatud ELi prioriteetsetest teemadest lähtuvalt. Maavalitsuste töötajate asjatundlikkuse ja koostöö parandamine ning kogemuste, ideede ja kontaktide vahetamine aitavad kaasa Kagu-Eesti arengule tervikuna.

 

Kolme maakonna arendustöötajad (maavalitsuse, arenduskeskuse ametnikud) on saanud täiendavaid teadmisi ja ideid, vahetanud kogemusi, saanud uusi kontakte ja leidnud võimalusi ühisürituste korraldamiseks. Lisaks on ametnikel täiendavad teadmised ELi pakutavatest võimalustest, et kaasa aidata maakonna tasakaalustatud ja terviklikule arengule.

 

Partnerid: Võru, Valgamaa ja Põlvamaa teabekeskused, Euroopa Komisjoni esindus Eestis, Euroopa Parlamendi Infobüroo Eestis

Sihtrühm: maavalitsuse ametnikud, arendustöötajad