Räpinas toimus haldusreformi teemaline arengukonverents

Eile, 28. aprillil toimus Räpina Aianduskoolis maakonna arengukonverents „Haldusreform Põlvamaal – ühendab või killustab?", kus sai kuulata naaberriikide Soome ja Läti kogemusi haldusreformi läbiviimisel, saada vastuseid reformiga seonduvatele küsimustele ning mõelda kaasa debatis.

 

„Haldusreformi protsess Põlvamaal on saanud üsna hoogsa alguse ja kõik omavalitsused on sellesse ühel või teisel viisil kaasatud," sõnas maavanem Ulla Preeden konverentsi sisse juhatades. „Tänase päeva eesmärgiks on eelkõige erinevaid reformiga seonduvaid müüte ja hirme ümber lükata ning võimalikult paljusid inimesi kaasates luua eeldused parimate valikute tegemiseks maakonna võtmes," lausus Preeden.

 

Konverentsi esimene pool keskendus naaberriikide ühinemiskogemustele, millest Eestil palju õppida on. Läti Omavalitsuste Liidu juhatuse liige ja endine Ogre linnapea Edvīns Bartkevičs rääkis lõunanaabrite 2009. aastal läbiviidud reformist, mille tulemusel moodustus varasema 522 omavalitsuse asemel 119. Peamiste positiivsete tulemustena tõi ta välja kohaliku osalusdemokraatia paranemise, linna ja maapiirkondade vahelise koostöö tihenemise ning investeerimisvõimekuse suurenemise, mis on piirkondadesse rohkem ettevõtjaid meelitanud. Probleemidena tõi Bartkevičs samas välja jätkuva killustatuse - osadel omavalitsustel pole piirkondlikku keskust ning samuti on väiksemate omavalitsuste maksutulu ebapiisav, mistõttu ei suudeta iseseisvalt kõiki ülesandeid täita. Lääne-Nigula ühinemiskogemusest rääkinud vallavanema Mikk Lõhmuse sõnul on kõige olulisem haldusterritoriaalse korralduse järjepidev arendamine: „Riigil peab olema stabiilne arengustrateegia, mis jätkuks ka valitsuste vahetumisel," leidis Lõhmus, et reform tuleks läbi viia üks kord ja põhjalikult. Lõhmusega oli ühte meelt ka Soome Valdade Liidu nõunik Kauko Aronen, kelle arvates on vabatahtlik ühinemisperiood väga hea, aga riigil peab olema siduv strateegia ning uutele omavalitsustele tuleb võimaluse korral seada ühesed ja konkreetsed ülesanded.

 

 

Teematubades läheneti reformile valdkonnapõhiselt. Hariduse teemalisel arutelul tuli loomulikult jutuks haridusasutuste sulgemine. Inimeste hirmud on küll põhjendatud, kuid tuleb endale teadvustada, et asutuste sulgemise toovad kaasa demograafilised protsessid ja laste arvu vähenemine, mitte valdade liitmine.

 

Debatis „Piiridega või piirideta haldusreform" osalesid maavanem Ulla Preeden, Põlva vallavanem Georg Pelisaar, endine Põlva maavanem Kalev Kreegipuu, ettevõtja Jaan Konks, Põlva lasteaia Lepatriinu direktor Ene Tigas ning kohalike omavalitsuste ühinemisekspert Georg Sootla. Kõik osalejad nägid reformi vältimatu sammuna, kuid selle eesmärgi ja lõpptulemuse osas oli arvamusi mitmeid. Põlvamaale parima variandina nähakse maakonda tulevikus ühe omavalitsusüksusena või kahekeskuselisena (Põlva ja Räpina).

 

Konverentsi ning debatti modereeris tele- ja raadioajakirjanik ning koolitaja Märt Treier, kelle suunamisel lahati teemasid osalusdemokraatia rollist kuni inimese reaalse vajaduseni vallamajas kohal käia. Georg Sootla sõnul on uuringud näidanud, et kui võim kaugeneb, siis ühinenud valdades tugevnevad märgatavalt kodanikuühendused ja külaseltsid. Seda arvamust kinnitas Põlva valla näitel ka vallavanem Georg Pelisaar. Samuti oleks Sootla sõnul õigem rääkida juhtimisreformist, sest praeguse reformi eesmärgiks pole lihtsalt kaardi peale piire ümber joonistada, vaid küsimus on suunatud sellele kuidas pikaajaliselt kasvatada omavalitsuste juhtimisvõimekust.

 

Päeva lõpetas Põlvamaa meenekonkurss 2016 parimate tunnustamine, kuhu laekus kokku 89 erinevat tööd. Esindusmeene kategoorias võitis album „Põlvamaa – rohelisem elu" (autoriks Marget Rüütli) ning turismimeene kategoorias sai auhinna küünlakollektsioon „the wood series" (autoriks Wiera Natural OÜ).

 

Konverentsi korraldasid Põlva Maavalitsus, Europe Direct´i Põlvamaa teabekeskus, Rahandusministeerium ja Põlvamaa Omavalitsuste Liit.

 

PILDID

 

Põlvamaa arengukonverents keskendub tänavu haldusreformile

 

 

Tänasest on avatud registreerimine 28. aprillil Räpina Aianduskoolis toimuvale arengukonverentsile „Haldusreform Põlvamaal – ühendab või killustab?". Kell 10 algav konverents pakub võimaluse kuulata naaberriikide kogemusi haldusreformi läbiviimisel, võtta osa erinevatest teematubadest ning mõelda kaasa debatis.

 

Konverentsi esimeses osas astuvad üles Soome ja Läti esinejad, kes räägivad haldusreformi kogemusest oma riikide seisukohast. Samuti saab kuulata 2013. aastal moodustunud Lääne-Nigula valla ühinemise kogemust ning juttu tuleb ka haldusreformi vajalikkusest ja eelnõu senisest käekäigust.

 

Pärast lõunat toimuvad teematoad pakuvad osalejatele võimaluse läheneda haldusreformile valdkonnapõhiselt  - omal valikul saab osa võtta haridusele, kultuurile, naaberriikide kogemusele või Eesti ühinenud KOV-ide näidetele keskenduvatest töötubadest.

 

Päeva lõpetab teemakohane debatt, kus astuvad üles maakonna erinevate elualade ja valdkondade esindajad. Vestlust modereerib tele- ja raadioajakirjanik ning koolitaja Märt Treier.

 

Konverentsil esinevad teiste seas näiteks Lääne-Nigula vallavanem Mikk Lõhmus, Tallinna Ülikooli professor ja KOV-ide ühinemisekspert Georg Sootla ning Läti valdade liidu juhatuse liige ja endine Ogre linnapea Edvins Bartkevicš.

 

Haldusreform on aktuaalsem kui kunagi varem ning ka Põlvamaa seisab mitmete valikute ees. Tule 28. aprillil konverentsile ning laienda silmaringi, avalda arvamust ja leia endale mõttekaaslasi! Konverentsile on oodatud kõik teemast huvituvad inimesed.

 

Konverentsil osalemiseks registreeru hiljemalt 22. aprilliks veebivormi kaudu.

 

Konverents on kõigile osalejatele tasuta. Täpse päevakava koos esinejatega leiab peagi Põlva Maavalitsuse kodulehelt, Facebook'ist ning Põlvamaa portaalist.

 

Konverentsi korraldavad Põlva Maavalitsus, Europe Direct´i Põlvamaa teabekeskus, Rahandusministeerium ja Põlvamaa Omavalitsuste Liit.

 

KAVA

 

 

 

Lisainfo: Rutt Riitsaar, tel. 799 8928; Henari Kamenik, tel. 799 8903; e-post: henari.kamenik@polva.maavalitsus.ee