Lapsehoiuteenus

Lapsehoiuteenus on lapse hooldusõigust omava isiku või SHS § 129 lõikes 1 nimetatud hooldaja toimetulekut või töötamist toetav teenus, mille osutamise vältel tagab nimetatud isikute asemel lapse hooldamise, arendamise ja turvalisuse lapsehoiuteenuse osutaja.

 

Täielikult või osaliselt riigieelarvest või kohaliku omavalitsuse üksuse eelarvest rahastatavat lapsehoiuteenust võib osutada füüsilisest isikust ettevõtja või juriidiline isik, kellele on väljastatud maavanema poolt kehtiv tegevusluba vastavalt SHS § 151 punktile 1 ja § 152 lõike 2 punktidele 1 ja 2, ja kohaliku omavalitsuse üksuse ametiasutus või valitsusasutuse hallatav asutus, kellel on lapsehoiuteenuse osutamine põhimäärusejärgne ülesanne ning kes on lapsehoiuteenuse osutajana kantud majandustegevuse registrisse.

 

Lapsehoiuteenuse tegevusloa taotlemine

 

Riigilõiv:

Saaja: Rahandusministeerium

SEB EE891010220034796011

Swedbank EE932200221023778606

Nordea Bank EE701700017001577198

Danske Bank EE403300333416110002

Viitenumber: 2900082867

Selgitus: riigilõiv lapsehoiuteenuse tegevusloa taotlemisel, Põlva Maavalitsus

Riigilõivu peab taotleja tasuma enne tegevusloa taotlemist.

 

Õigusaktid: Sotsiaalhoolekande seadus

 

Valdkonnaga tegelev ametnik

 

Ametikoht

Ametniku nimi

Telefon

E-post

Lisainfo

lastehoolekande peaspetsialist

 

Monika Riba

 

 

799 8934

 

 

monika.riba@polva.maavalitsus.ee

 

kabinet 25