Maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande heakskiitmisele esitamine

 

 

      - Lisa_1a_Polva_MP_KSH_algatamise_korraldus_16-09-2013

      - Lisa_2a_Polva_MP_KSH_algatamise_teade_AT_27-09-2013

      - Lisa_3a_Seisukoha_kysimise_kirjad

      - Lisa_4a_Laekunud_seisukohad

      - Lisa_5a_Laekunud_arvamused_ja_vastused

      - Lisa_6a_KSHP_avaliku_arutelu_protokoll

 

 

 

 

 

  • Lisa_6_Ametiasutuste_seisukohad

       - 1_Maaeluministeerium_02-11-2015

       - 2_Keskkonnaamet_18-11-2015

       - 3_Maanteeamet_20-11-2015

       - 4_Maa-amet_23-11-2015

       - 5_Paasteameti_Louna_paastekeskus_23-11-2015

       - 6_Keskkonnaministeerium_04-12-2015

       - 7_Kaitseministeerium_23-11-2015

 

  • Lisa_7_Avalikustamise_kirjad_ja_MV_vastuskirjad

        - 1_Maanteeamet_25-02-2016

        - 1a_Polva_MV_vastuskiri_Maanteeametile_21-03-2016

        - 2_Kaitseministeerium_25-02-2016

        - 2a_Polva_MV_vastuskiri_Kaitseministeeriumile_16-03-2016

        - 3_MHolmar_29-02-2016

        - 3a_Polva_MV_Vastuskiri_MHolmarile

        - 4_Laheda VV_25-02-2016

        - 4a_Polva_MV_vastuskiri_LahedaVVle_18-03-2016

 

 

      - Joonis_Põlvamaa_asustus 

      - Joonis Põlvamaa ruumilise väärtused