Maakonnaplaneeringu koostamine

Vabariigi Valitsuse 18.07.2013 korraldusega nr 337 algatati uued maakonnaplaneeringud kõigis maakondades.

 

Põlva maakonnaplaneeringu koostamise korraldaja ja planeeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algataja ning koostamise korraldaja oli Põlva maavanem. Maakonnaplaneeringu koostamise konsultant oli OÜ Hendrikson&Ko ning keskkonnamõju strateegilist hindamist viis läbi Skepast&Puhkim AS. Maavanem lähtus planeeringu koostamisel maakonnaplaneeringute koostamise lähteseisukohtadest. Maakonnaplaneering valmis 2017. aastal ja kehtestati maavanema 18.08.2017 korraldusega.

 

 

 

Valdkonnaga tegelevad ametnikud

 

Ametikoht Nimi Telefon E-post Kabinet

planeeringute peaspetsialist

Marika Saks 799 8913 marika.saks@polva.maavalitsus.ee 39