Maakonnaplaneeringu koostamise eeltööd

Metoodilised soovitused väärtusliku põllumajandusmaa määramiseks

Põlva maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu „Põlva maakonna sotsiaalne infrastruktuur" analüüs. Sisend Põlva maakonna toimepiirkondade määramiseks

Põlva maakonnaplaneeringu eeltööd, maamajandus ja riiklikud huvid

Põlvamaa tehnilise taristu joonis

Põlvamaa rohevõrgustik

Põlva maakonnaplaneeringu kergliikluse teemaplaneeringu eeltööd

Külad ja nende rahvaarv

Valdade rahvastik 

Toimepiirkondade määramine 

Põlva maakonna ruumilise arengu visioon, põhimõtted ja suundumused