Maavanema poolt antavad autasud

Põlvamaa Vapimärk

Põlvamaa Vapimärgiga autasustatakse isikuid, kes on silmapaistva töö ja tegevusega oluliselt kaasa aidanud maakonna arengule. Põlvamaa Vapimärgiga kaasneb Põlvamaa Omavalitsuste Liidu preemia.

Põlvamaa Teenetemärk

Põlvamaa Teenetemärgiga autasustatakse isikuid, kes on oma töö ja tegevusega aidanud kaasa maakonna arengule ja on paistnud silma maakonna jaoks olulise saavutusega.

Maavanema aukiri

Maavanema tänukiri

 

Varasemad autasud: 

Põlvamaa Elutöö Preemia (2000-2010) 

Põlvamaa Aasta Tegija (2002-2010) 

Põlvamaa Aasta Inimene (1996-2001)

 

Lisainfo:
Kristina Aabrams
maasekretär
Põlva Maavalitsus
799 8901
kristina.aabrams@polva.maavalitsus.ee