Järelevalve õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise üle

1. Järelevalve õigusvastavselt võõrandatud vara tagastamise üle

Seaduslik alus

Eesti Vabariigi omandireformi aluste seadus § 17 lg 9;

Vabariigi Valitsuse 05.02.1993 määrus nr 36 „Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise kord" p 481.

 

Järelevalve sisu

Maavanem teostab järelevalvet õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise üle. Rahandusministril on õigus teha maavanemale taotlus järelevalvemenetluse alustamiseks.

 

2. Järelevalve maa tagastamise korraldamise üle

Seaduslik alus

Maareformi seadus § 15 lg 3

 

Järelevalve sisu

Maavanem teostab järelevalvet õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korraldamise üle.

 

3. Järelevalve maakorralduse seaduslikkuse üle

Seaduslik alus

Maakorraldusseadus § 3 lg 2

 

4. Järelevalve õigusvastaselt võõrandatud vara eest kompensatsiooni määramise üle

Seaduslik alus

Vabariigi Valitsuse 13.07.1993 määrus nr 216 „Õigusvastaselt võõrandatud vara eest kompensatsiooni määramise kord" p 361.

 

Järelevalve sisu

Maavanem teostab järelevalvet õigusvastaselt võõrandatud vara maksumuse ja kompensatsioonide määramise üle. Lisaks taotlusele alati siis, kui õigusvastaselt võõrandatud maa, ehitise, laeva või tootmishoone sisseseade võõrandamisaegne maksumus on 6392 eurot ja enam või kui kompenseeritakse aktsiaid või osatähti. Rahandusministril on õigus esitada maavanemale ettepanek järelevalvemenetluse teostamiseks.

 

Valdkonnaga tegelev ametnik:

Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo

maa- ja omandireformi peaspetsialist

 

Helina Toom

 

 

799 8908

 

 

helina.toom@polva.maavalitsus.ee

 

 

kabinet 40