Perekonnaseisutõendite väljastamine

Isikul on õigus saada  oma perekonnasündmuse registreerimisel esmane tõend tasuta. Hiljem on õigus saada perekonnasündmuse kohta korduvat tõendit maavalitsustest.

Maavalitsuse arhiivis säilitatakse paberdokumente alates 01.07.1926 , samuti  perekonnakirju ja nende juurde kuuluvaid lisadokumente.

Andmeid ja dokumente perekonnasündmuste kohta enne 01.07.1926 on võimalik saada Rahvusarhiivist (www.ra.ee/vau).

 

Genealoogiliste uurimiste korral soovitame pöörduda:

 

Kestvus

Kokkuleppel avaldajaga väljastatakse tõend mõistliku aja jooksul, kuid mitte hiljem kui 1 kuu avalduse saabumisest.

 

Riigilõivud (al. 01.01.2016)
 • Isikule andmete väljastamine tema enda, tema alaealiste laste, eestkostetavate ja surnud abikaasa kohta toimub tasuta.
 • Korduva sünnitõendi, surmatõendi, abielutõendi, abielulahutuse tõendi, nimemuutmise tõendi ja soo muutmise tõendi väljastamine - 10 eurot.
 • Korduva elektroonilise sünnitõendi, surmatõendi, abielutõendi, abielulahutuse tõendi, nimemuutmise tõendi ja soo muutmise tõendi väljastamine - 5 eurot.
 • Perekonnaseisuasutuses säilitatavalt dokumendilt andmete paberkandjal teatisena või kinnitatud koopiana väljastamine - 10 eurot.
 • Perekonnaseisuasutuses säilitatavalt dokumendilt andmete elektroonilise teatisena või kinnitatud koopiana väljastamine - 5 eurot.
 • Uue isikunime andmise aluseks oleva valdkonna eest vastutava ministri või tema volitatud isiku poolt haldusakti paberkandjal väljavõtte väljastamine (välja arvatud esmane väljavõte) - 10 eurot.
 • uue isikunime andmise aluseks oleva valdkonna eest vastutava ministri või tema volitatud isiku poolt haldusakti korduva elektroonilise väljavõtte väljastamine - 5 eurot.

 

Maksmine

Saaja: RAHANDUSMINISTEERIUM

 Pangakonto:
 -  SEB pank       EE891010220034796011

-  Swedbank      EE932200221023778606

-  Nordea Bank  EE701700017001577198

-  Danske Bank  EE403300333416110002

 

 Viitenumber: 2900082799
 Selgitus: korduva tõendi väljastamine
 Riigilõivu saab tasuda ka kohapeal sularahas.
 
Õigusaktid

 

Vastutaja

Teenuse taotlemine kohapeal

Vajalikud
sammud
Vajalik isiklik kohaletulek.
Aadress: Põlva linn, Kesk  20 , kabinet 33  (või 34 )
Vastuvõtuajad: esmaspäevast neljapäevani 8-11, 13-16, reedeti 8-11.
 
Vajaminevad dokumendid
 • Avaldaja isikut tõendav dokument

 

Tulemus
 • perekonnaseisuandmete kinnitatud väljavõte või väljatrükk, teatis või kinnitatud koopia
 • Korduv sünnitõend, surmatõend, abielutõend, abielulahutuse tõend, nimemuutmise tõend, soo muutmise tõend.

 

Korduvat tõendit saab väljastada vastavalt soovile kas eesti, inglise, saksa või prantsuse keeles.  Väljavõte kajastab perekonnaseisuandmeid väljavõtte tegemise seisuga. Väljavõtet on võimalik saada kas eesti või inglise keeles.

 

Viide

 

Elektrooniline

Vajalikud
sammud

Vaata kodanikuportaal eesti.ee

rahvastikuregister, perekonnasündmuse tõendi väljastamine.

Samast on võimalik tellida ka perekonnaseisudokumendi sisestamine rahvastikuregistrisse

 

Vajaminevad dokumendid
 • ID kaart või  Digi-ID  (pin1 ja pin2)

Tulemus

Perekonnasündmuse tõend või dokumendi kandmine rahvastikuregistrisse

Viide