Põlvamaal võeti peresuhted luubi alla

Laupäeval, 25. oktoobril toimus Põlva kultuuri- ja huvikeskuses Põlvamaa perekonverents. Põnevad ettekanded ja töötoad tõid rohkem kui 150 põlvamaalast peresuhete teemal kaasa mõtlema ja rääkima.

 

Maavanem Ulla Preeden rõhutas oma avasõnas perekonna olulisust ning tänas kõik kohale tulnuid pere teemat väärtustamast.

 

Konverentsipäeva juhtinud ning ettekandega „Kas sellist kaasat ma tahtsingi…" päeva alustanud Hannes Hermaküla rääkis sellest, kuidas tihti on meie ootused suuremad kui reaalsus ning kuidas endiselt oma kaasast rõõmu tunda.

 

Toivo Niibergi värvikas ettekanne keskendus vanema ja lapse suhetele. Niiberg selgitas inimese sotsiaalse arengu tähtsamaid perioode ning vanemate rolli sellele kaasa aitamisel või hoopis takistamisel.

 

Võlanõustaja Kaidi Silver-Schöbe rääkis vastutustundlikust rahaga ümberkäimisest ja võlgadesse sattumise tagamaadest ning koolitaja Riina Raudne alkoholi tarbimise sotsiaalsest survest ühiskonnas.

 

Töötubades arutati kõiki ettekantud teemasid süvitsi väiksemate gruppidega. Meelelahutuse eest hoolitsesid lasteaed Lepatriinu mudilased ning Põlva kantri tantsijad. Konverentsipäeva lõpetas Euroopa ühe eesistuja maa – Itaalia lauludega Jüri Homenja.

 

Konverentsi toetasid Põlva Maavalitsus, Põlvamaa Europe Directi teabekeskus, Siseministeerium, Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti Haigekassa. Esinejatele pani kringlid välja Lõuna Pagarid ning osalejate janu kustutas Värska Vesi.

 

Lisainfo:

Ingrid Lepasson

arengu- ja planeeringuosakond

Põlva Maavalitsus

799 8919

ingrid.lepasson@polva.maavalitsus.ee.

25. oktoobril toimub Põlvamaa Perekonverents

25. oktoobril on kõik inimesed, kes väärtustavad peret, oodatud Põlva kultuuri ja huvikeskusesse perekonverentsile „Armastame.Hoolime.Hoiame".

 

„Meie väärtused ja hoiakud, mis kujundavad ühiskonda saavad suuresti alguse perekonnast. Nii selle olemasolust kui ka puudumisest. Meie ideaaliks on terve, hooliv ja tugev pere, kuid paraku sunnib muutuv keskkond meidki muutuste keerisesse. Tihti on puudus ajast, vahel on puudus teadmistest, kuid kõige olulisem on seejuures meie tahe," rõhutas Põlva maavanem Ulla Preeden.

 

Perekonverentsil toimuvad Hannes Hermaküla modereerimisel põnevad ettekanded ja töötoad. Vanema ja lapse suhetest räägib psühholoog Toivo Niiberg, raha asjadest võlanõustaja Kaidi Silver-Schöbe, tervise teemadel koolitaja Riina Raudne, põlvkodade järjepidevusest emeriitprofessor Ülo Vooglaid ning paarisuhetest räägib Hannes Hermaküla.

 

Tervituslauludega esinevad lasteaed Lepatriinu mudilased ning konverentsipäeva lõpus pakuvad meelelahutust Põlva kantritantsijate Kreeka tantsud ja Itaalia lauludega esineb Jüri Homenja.

 

Konverents on kõigile osalejatele tasuta.

 

Registreeru konverentsile kuni 20. oktoobrini veebivormi kaudu, perekonverents@polva.maavalitsus.ee või telefonidel 5855 2277; 799 8903.

Lisainfo:

Maret Reinumägi

avalike suhete nõunik

Põlva Maavalitsus

799 8903

maret.reinumagi@polva.maavalitsus.ee.

PEREKONVERENTS

Oktoobris 2014

Töö- ja pereelu edukas ühildamine tööturul püsimiseks ja tagasi tööturule suundumiseks, toetada läbi lastevanematele kindlustunde ja tulevikuvisiooni andmise lastele turvaline arengukeskkond

Pere-, töö- ja terviseteemaline konverents, mis koosneb põhiblokist, kus esinejad räägivad teemadel vaimne tervis jatoimetulek tööl ja perekonnas, järgnevad teemablokid, kus toimuvad arutelud teemadel tööstress, lasteväärkohtlemine, sõluvusprobleemid (alkohol, tubakas, narkootikumid), laste vaba aeg, aktiivne liikumine.

Maakonna terviseedendajate tunnustamine.

Partnerid: Põlva Maavalitsus, Põlvamaa Tervisenõukogu, Eesti Terviseedenduse Ühing

Sihtrühm: kõik maakonna elanikud

Koht: Põlva Kultuuri-ja huvikeskus

Konverentsil toimuvad loengud, ettekanded ning erinevad töötoad, kus keskendume tervislikule liikumisele, vaimse ja füüsilise taskaaalu leidmisele, laste ja perede ühistegevuste leidmisele ja sotsiaalsele kaasatusele. Ettekannetes ja töötubades püüame käsitleda ja arutleda mitmetel teemadel, nagu:

  • Vaimne tervis –sotsiaalne kaasatus

  • Pangakaardilapsed – vanemad välismaal tööl, lapsed pangakaardiga

  • Laste väärkohtlemine, tööstress, sõltuvusprobleemid (uimastid, alkohol, tubakas)

  • Pere ühistegevused, huviringid

  • Peresõbralikud ettevõtted

  • Ületarbimine, -laenamine, võlanõustamine