Põlva- ja Võrumaa MTÜ-de ühine õppereis

November 2017, Tallinn     

 

Eesmärk: Esmasektori hõive kahanemine Põlva- ja Võru maakonnas on tinginud töökohtade ja teenuste kättesaadavuse vähenemise. Eelnimetatud probleemi üheks lahenduseks on teenuste kogukondlik korraldamine vabatahtlikkuse korras. Seetõttu on Mittetulundusühingutel (MTÜ-del) Põlva ja Võru maakonnas kanda väga oluline roll. MTÜ-d on muutumas lahutamatuks ja vajalikuks avalike teenuste korraldajaks, soodustades kodanike osalemist ja koostööd ning edendades kogukonna algatusi. Maapiirkonna edu sõltub aina rohkem tublide Mittetulundusühingute initsiatiivist. Et nende tegevus oleks veelgi tulemuslikum, siis korraldavad Europe Direct'i Põlva ja Võru teabekeskused ühise õppereisi/seminari Mittetulundusühingutele. Selle peaeesmärk on täiendada MTÜ-de liikmete teadmisi Eesti riigi ja Euroopa Liidu poolt pakutavate võimalustega.

 

Eelpool väljatoodust lähtuvalt on õppereisi raames plaanitud külastada Euroopa Liidu Maja, kus  toimub seminar hetkel aktuaalsetel Euroopa Liiduga seotud teemadel, lisaks jagatakse infot Euroopa Komisjoni teabevahetusprioriteetide kohta. Seejärel külastatakse Riigikogu, kus kohtutakse maaeluarengu komisjoniga ja peale seda tutvutakse ühe Tallinnas asuva EL-i toel valminud objektiga. Kogu ürituse vältel pannakse suurt rõhku MTÜ inimeste ELi alaste teadmiste suurendamisele, et seeläbi muuta nende planeeritud tegevusi järjest rohkem ELi prioriteetsetest teemadest lähtuvaks. Kahe maakonna MTÜ inimeste asjatundlikkuse ja koostöö parandamine ning kogemuste, ideede ja kontaktide vahetamine aitavad kaasa kahe maakonna arengule terviklikult.

 

Partnerid: Võrumaa Europe Direct´i teabekeskus, Euroopa Komisjoni esindus Eestis, Põlvamaa Arenduskeskus ja Võrumaa Arenguagentuur.

 

Sihtrühmad: Põlva-ja Võrumaa vabaühendused ja MTÜ-d