Põlva maakonna loomatauditõrje komisjon

esimees Põlvamaa veterinaarkeskuse juhataja
liikmed

Põlvamaa Veterinaarkeskuse peaspetsialist loomatervishoiu alal;

Põlva  maavanem;

Põlva Maavalitsuse arengu –ja planeeringu osakonna juhataja;

Põlvamaa Päästepiirkonna juhataja;

Kaitseliidu Põlva maleva pealik;

Lõuna Politseiprefektuuri Põlva Politseijaoskonna juht;

Põlva OVL juhatuse esimees;

Keskkonnaameti Põlva-, Valga- ja Võru regiooni juhataja;

Põlvamaa Jahiseltsi esindaja;

Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi esindaja,

Ahja vallavanem;

Kanepi vallavanem;

Kõlleste vallavanem;

Laheda vallavanem;

Mikitamäe vallavanem;

Mooste vallavanem;

Orava vallavanem;

Põlva vallavanem;

Räpina vallavanem;

Valgjärve vallavanem;

Vastse-Kuuste vallavanem;

Veriora vallavanem;

Värska vallavanem;  

Põlva-, Vastse-Kuuste ja Kõlleste valla volitatud veterinaararst;

Kanepi-, Valgjärve ja Laheda  valla volitatud veterinaararst;

Värska ja Orava valla volitatud veterinaararst;

Mikitamäe- Veriora ja Räpina valla volitatud veterinaararst;

Mooste ja Ahja valla volitatud veterinaararst

 

 

 

Kohaliku loomatauditõrje komisjoni ülesandeks on:

1)            loomatauditõrje seaduse § 52 alusel epidemioloogilise uurimise läbiviimine;

2)            ohustatud ja järelevalvetsooni piiritlemine;

3)            loomatauditõrje meetmete rakendamise koordineerimine, korraldamine ja kontroll.