Põlva maavanemad

Maavanema pädevus

Vabariigi Valitsuse seaduse § 84 kohaselt esindab maavanem maakonnas riigi huve ning hoolitseb maakonna tervikliku ja tasakaalustatud arengu eest, teostab haldusjärelevalvet kohalike omavalitsuste tegevuse üle ning täidab muid ülesandeid, mis on talle pandud seaduse või muu õigusaktiga.

 

Põlva maavanemad:

 

Margus Leivo 03.01.1990-02.04.1993

Kalev Kreegipuu 30.04.1993-31.03.1998

Mart Madissoon 18.05.1998-17.05.2003

Urmas Klaas 08.07.2004-26.03.2007

Priit Sibul 12.11.2007-03.04.2011

Ulla Preeden 01.11.2011-30.06.2016

Igor Taro 01.07.2016 - …