Põlvamaa liikluskomisjon

Põlvamaa liikluskomisjon  on  moodustatud  liikluse  korraldamise  ja  liiklusohutuse  tagamisega seotud tegevuste koordineerimiseks,  liikluskasvatuse  ja  liiklusohutusalase  selgitustöö organiseerimiseks ja liikluskorralduse ja -ohutuse alase olukorra parendamiseks Põlva maakonnas. 
 
 
Komisjoni koosseis:
esimees Rutt Riitsaar – Põlva Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja
aseesimees  Tiit Valt – Maanteeameti Lõuna regiooni hooldevaldkonna juht
liikmed
Mati Võrklaev –  Maanteeameti Lõuna regiooni liikluskorralduse osakonna peaspetsialist
Toomas Lihtmaa –  Lõuna Prefektuuri korrakaitsebüroo Põlva politseijaoskonna patrulliteenistuse vanemliikluspolitseinik
Sander Saar – Põlva Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna peaspetsialist
Georg Pelisaar – Põlva vallavanem
Peeter Sibul – Ahja vallavanem