Põlva maakonna noortekonverents "Mina kui eurooplane"

02.11.2017 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses

 

Eesmärk: Eesti on 2017 II poolaastal Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja, mistõttu võtame eesmärgiks keskenduda noortekonverentsil Euroopa Liidu kesksetele teemadele.

 

Teemad: digitaalne ühisturg ja selle võimalused, Euroopa Vabatahtlik Teenistus, õpilasvahetus Euroopas, turvaline reisimine Euroopas, YouTuberid ja/või tuleviku ametid, Erasmus+.  

Konverentsil toimuvad noortele teemakohased ettekanded, osaluskohvikud ning tunnustatakse Põlvamaa parimaid noorsootöövaldkonnas.  Noortekonverentsil saavad olema võtmeküsimusteks: Kuidas saavad noored panustada, millised on nende võimalused EL teemadel kaasarääkimisel/tegutsemisel.

 

Partnerid: Põlva Maavalitsus, Põlvamaa Noortekogu, MTÜ Meediasüst

 

Sihtrühm: noored, noorsootöötajad, vabatahtlikud, õpetajad