Põlvamaa turvalisuse nõukogu

 

Riigiasutuste, kohalike omavalitsuste, vabaühenduste ja ettevõtjate koostöö ja „Siseturvalisuse arengukava 2015-2020" elluviimise koordineerimiseks maakonnas moodustati  Põlvamaa turvalisuse nõukogu koosseisus:

 
Nõukogu esimees  Põlva maavanem
Nõukogu liikmed

Lõuna prefektuuri Kagu politseijaoskonna Põlva piirkonnagrupi juht;

Päästeameti Lõuna Päästekeskuse Põlvamaa päästepiirkonna juhataja;

Kaitseliidu Põlva Maleva pealik;

Kaitsepolitseiameti esindaja;

Maanteeameti Lõuna regiooni esindaja;

Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regiooni esindaja;

Keskkonnainspektsiooni Põlvamaa büroo juhataja;

Põllumajandusameti Põlva keskuse juhataja;

Sotsiaalkindlustusameti lastekaitse üksuse Lõuna piirkonna esindaja;

Tööinspektsiooni esindaja;

Töötukassa Põlvamaa osakonna juhataja;

Veterinaar- ja Toiduameti Põlvamaa Veterinaarkeskuse juhataja;

AS Põlva Haigla tegevdirektor;

MTÜ Põlvamaa Patrioot esindaja;

Põlvamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esindaja;

Põlvamaa Omavalitsuste Liidu tegevdirektor;

Põlva vallavanem;

Räpina vallavanem;

Põlvamaa alaealiste komisjoni esindaja;

Põlvamaa liikluskomisjoni esindaja;

SA Põlvamaa Arenduskeskuse mittetulundusühenduste konsultant;

Maavalitsuse haridus - ja sotsiaalosakonna peaspetsialist terviseedenduse alal