Rändeteemaline arvamusliidrite pärastlõuna Moostes

Moostes toimus rändeteemaline seminar

Eile toimus Mooste Viinaköögis rändepoliitikale ja sisserändele keskendunud seminar, kus ettekannetega esinesid valitsuse kommunikatsioonibüroo nõunik Ilmar Raag ning Sisekaitseakadeemia Migratsiooniuuringute keskuse juhtivspetsialist Eva-Maria Asari. Seminar lõppes debatiga, kus lisaks eelnimetatutele said sõna maavanem Ulla Preeden, Põlva vallavanem Georg Pelisaar, Värska vallavanem Raul Kudre ja Põlva politseijuht Helmer Hallik.

 

 

Seminar oli suunatud maakonna sotsiaaltöötajatele, vaimulikele, vallajuhtidele, ettevõtjatele ning jõustruktuuride esindajatele.

 

Seminari avanud Preedeni sõnul on rändekriisi ja pagulastega seonduv inimestel alates eelmisest aastast pidevalt meelel olnud: „Kogu selles infokülluses on inimesed paljuski siiski teadmatuses, saadakse erinevaid signaale ning kogu situatsiooni võimendatakse erinevate kanalite kaudu," jätkas maavanem ning tõi seminari korraldamise ühe eesmärgina välja just ärgitada kõiki omavahel rändekriisi teemadel suhtlema ning segaseks jäänud küsimustele vastust leidma.

 

Ilmar Raag keskendus oma ettekandes kultuuride erinevusele ja sallivusele rändeteema kontekstis. „Peamine, mis inimesi hirmutab, on ikkagi teadmatus. Eesti on pidanud teemaga tegelema ainult paberil, mistõttu reaalset olukorda on praegu raskem hinnata." Raagi sõnul ei tohiks maailmas toimuvat näha ainult läbi roosade prillide, kuid kindlasti ei tohiks ka kindla rassi või usutunnistusega inimesi panna ühte patta ning selle põhjal üldistada.

 

Rände olukorrast Euroopas ja Eestis rääkinud Eva-Maria Asari andis ülevaate põgenike peamistest liikumissuundadest ning mainis ühe tagajärjena Schengeni viisaruumi karmimat piirikontrolli. Arvudest tõi ta näiteks välja, et 2015. aastal taotles Eesti piiril varjupaika 231 inimest ning rahvusvahelise kaitse andis Eesti nendest 78-le.

 

Debatti modereeris Põlvamaa Omavalitsuste Liidu tegevdirektor Veiko Maastik, kes läbiva teemana tõstatas küsimuse, kas me oleme riigi ja kodanikena valmis pagulaste vastuvõtmiseks. Ilmar Raagi sõnul ollakse riigina terviklikus mõttes teatava mahuni valmis. „Eesti paradoks on see, et me räägime palju, muretseme palju, aga täna ei ole seda probleemi. On ainult ettevalmistus," lausus ta. Temaga nõustus Asuri, kelle sõnul on riigi tasandil võimalikud erinevad stsenaariumid läbi mängitud.

 

Põlva vallavanema Georg Pelisaar leidis, et ühiskonna valmisoleku hindamisel tuleb olla ettevaatlik, sest sallimatust on alati olnud. Politseijuht Helmer Hallik sõnul on politseil võimekus piiririkkumistele reageerima ilma et tavapärane töökorraldus muutuks. Samuti on Halliku sõnul lähiajal plaanis viia läbi ka sellekohased õppused.

 

Preedeni sõnul on positiivne, et võrreldes eelmise aastaga on aruteludest kadunud paanika: „Õnneks on meil ka aega olnud, me pole pidanud tegutsema ootamatus kriisisituatsioonis," jätkas maavanem. „Oluline on siinkohal kindlasti kohalike näidete toomine lõimimisest, eelkõige maapiirkondades, mis kõnetaks ka väiksemaid kogukondi." Ka Värska vallavanema Raul Kudre sõnul on kohatine vaenulik suhtumine tingitud sellest, et hetkel on riigi tasandil kõik veel teoreetiline ning reaalne olukord pole meieni veel jõudnud.

 

Seminari korraldasid Europe Direct´i Põlvamaa Teabekeskus koos Põlva Maavalitsusega ning selle toimumist toetasid Euroopa Komisjon, Riigikantselei ja Siseministeeriumi Maakondlik Siseturvalisuse programm.

 

ETTEKANNE: Rände olukorrast Eestis ja Euroopas. Eva-Maria Asari.