« Tagasi

Regionaalsete investeeringutoetuste programmi taotlusvoor on avatud

Riigihalduse minister Arto Aas kuulutas välja toetuse taotlemise regionaalsete investeeringutoetuste programmist.

„Riik toetab investeeringuid, mis parandavad laste, noorte, vanurite ja puuetega inimeste võimalusi õppida ja sportida või pakkuda neile paremaid hoolekandeteenuseid," ütles riigihalduse minister Arto Aas.

Programmi eesmärk on investeeringute kaudu parandada maakonna tasandi teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti ning kohaliku tasandi teenuste säästlikumat korraldamist. Eesmärgi saavutamiseks antakse toetust sihtgrupi ehk laste, noorte, perede, vanurite ja puuetega inimeste õppimis-, hoolekande-, sportimis- ja vaba aja tingimusi parandamiseks vajalikeks investeeringuteks, mis on vajalikud programmi sihtgrupile teenuse osutamiseks.

Toetust võivad taotleda kohalikud omavalitsused ning mittetulundusühingud või sihtasutused, mis ei ole äriühingu valitseva mõju all ning mille tegutsemise eesmärk on suunatud avalikkusele.

Maksimaalne toetuse summa on 80 000 eurot. Toetuse maksimaalne määr on 75 protsenti projekti abikõlblikest kuludest ning oma- ja kaasfinantseeringu määr 25 protsenti abikõlblikest kuludest. Investeeringu objekt peab olema taotleja omandis.

Iga taotleja võib taotlusvoorus esitada ühe taotluse. Erandina võib kaks taotlust esitada omavalitsus, millel on järgmise aasta algul rahvastikuregistri andmeil rohkem kui 11 000 elanikku.

Samuti võib kaks taotlust esitada, kui kahe omavalitsuse ühinemisel moodustub rohkem kui 11 000 elanikuga omavalitsus. Kaks taotlust saab esitada ühinemisgrupi kohta. Näiteks kui ühinevad neli valda, siis neil on kokku õigus esitada kaks taotlust, taotluse esitab kohaliku omavalitsuse üksus, kes on investeeringu objekti omanik. Samuti on ühinevate omavalitsuste projektidel võimalik saada hindamisel lisapunkte.

Juhul kui ühinemisotsuse alusel moodustub kogu maakonda hõlmav kohaliku omavalituse üksus, ei ole esitatavate taotluste arv piiratud.

Taotluste esitamise tähtpäev on 15. jaanuar 2017, taotlusi saab esitada Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele (EAS) e-teeninduse kaudu.

Taotlusi menetleb ja väljamakseid teeb EAS. Maakonna projektide prioriteetsust hindavad maavalitsuste juurde moodustatud maakondlikud komisjonid ja üleriigilisi projekte hindab programmi komisjon. Otsused laekunud projektide kohta teeb rahandusministeeriumi juurde moodustatud komisjon, kuhu kuuluvad lisaks EASi ja rahandusministeeriumi esindajatele haridus- ja teadusministeeriumi, sotsiaalministeeriumi ja kultuuriministeeriumi esindajad.

Programmi rahastatakse hasartmängumaksu laekumistest. Hasartmängumaksust on regionaalseid investeeringuid toetatud juba alates 1998. aastast. Varasemaga võrreldes on seekord muudetud menetlusprotsessi: kahe taotlusvooru asemel üks taotlusvoor aastas ja kahe etapi asemel menetletakse nüüd taotlusi ühes etapis. 

Loe lähemalt:

15.11.2016

Lisainfo:

Ott Heinapuu
avalike suhete osakond 
Rahandusministeerium 
tel 611 3035 | 56 659 980 
ott.heinapuu@fin.ee

Kadri Kütt
kommunikatsioonijuht 
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus 
tel 627 9433 | 56 800 467 
kadri.kytt@eas.ee 
www.eas.ee | Lasnamäe 2, 11412 Tallinn


Regionaalsete investeeringutoetuste andmise programm

Regionaalsete investeeringutoetuste programmi rahastatakse Eesti riigieelarvesse laekuvast hasartmängumaksust.


Regionaalsete investeeringute toetamise eesmärk.

 

Programmi eesmärk on investeeringute kaudu parandada maakonna tasandi teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti ning kohaliku tasandi teenuste säästlikumat korraldust. 

 

Programmi vahenditest toetatakse regionaalseid investeeringuid laste, noorte, perede, vanurite ja puuetega inimeste jaoks hoolekande, õppimise, sportimise ja vaba aja veetmise tingimuste parandamiseks.

Kes saavad toetust taotleda?


Kohalikud omavalitsused, va Tallinna linn; Mittetulundusühingud (MTÜ), mille tegutsemise eesmärk on suunatud avalikkusele ning mis ei ole äriühingu valitseva mõju all; Sihtasutused (SA), mille tegutsemise eesmärk on suunatud avalikkusele ning mis ei ole äriühingu valitseva mõju all.
 

Taotlemine


Taotluse esitamise tähtpäev on 15. jaanuar 2017.

Taotlust saab esitada EASile ainult avatud taotlusvooru ajal e-keskkonna kaudu.

 

 


Info programmi tingimuste ja taotlusvormide kohta on leitav EAS kodulehel. 

Regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmi esitatud taotluste prioriteetsuse hindamise maakondlik komisjon
 

Valdkonnaga tegelev ametnik

 

Ametikoht

Ametniku nimi

Telefon

E-post

Lisainfo

regionaalprogrammide ja teavitustegevuse peaspetsialist

 

Henari Kamenik

 

 

799 8903

 

henari.kamenik@polva.maavalitsus.ee

 

 

kabinet 41